Consorci de Formació Professional d'Automoció

Gonzalez-Cambray, conseller d'Educació
El procés de preinscripció dels alumnes en la Formació Professional ha tingut històricament molts problemes. Tant és així que, algunes vegades, amb el curs començat, els estudiants encara no sabien en quin centre anar i si podrien fer la seva primera opció d’estudis. Pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, era prioritari corregir aquesta anomalia.

El titular d’Educació va assegurar ahir, en compareixença parlamentària, que el pròxim curs tot l’alumnat participant en el procés ordinari d’entrada a Formació Professional sabrà abans que comencin el curs la plaça que té assignada i podrà començar les classes des del primer dia. La intenció és fer que els processos d’entrada s’agilitzin i tot sigui més clar i efectiu. “Per primera vegada tot l’alumnat sabrà la seva plaça abans d’iniciar el curs. Això és un fet que no havia passat mai”, va assegurar Gonzàlez-Cambray.

El departament d’Educació treballa des de finals d’estiu per escurçar al màxim tot el procediment d’inscripció. Al mateix temps, volen evitar duplicitats en aquestes preinscripcions d’FP. Així, es vol que els centres puguin començar el curs amb totes les matriculacions tancades i facilitar un correcte i més eficient inici de curs. D’aquesta forma, els alumnes i les seves famílies podran viure aquest procés sense tanta incertesa i tindran la tranquil·litat de saber des del principi en quin centre tenen la plaça assignada.

Novetats pel següent curs

Un altre de les novetats pel següent curs radica en les prescripcions des dels centres d’adults. Els alumnes de 4t d’ESO que realitzin els estudis en aquests centres tindran prioritat en l’adjudicació de places de formació professional. “Aquesta mesura neix d’un acord amb els centres d’adults del país. De cara al curs vinent, tot l’alumnat que està cursant presencialment 4t d’ESO tindran prioritat en l’accés als cicles de grau mitjà”.

En aquest sentit, GonzàlezCambray va assegurar que “L’objectiu és garantir la continuïtat educativa d’aquest alumnat evitant així l’abandonament escolar”. El titular d’Educació va recordar que el passat curs el 97% d’aquests alumnes va obtenir plaça en un dels cicles sol·licitats, més de 30 punts superiors que anys anteriors. D’aquests, el 90% van entrar en la seva primera opció.

Gonzàlez-Cambray: “No és un tema de quantitat, sinó de qualitat de l’oferta”

Un altre dels propòsits motors de la conselleria d’Educació és millorar l’orientació de l’alumnat. La voluntat és acompanyar a l’alumne en tot moment en el seu procés educatiu, guiar-lo i reduir l’abandonament prematur dels estudis. No estem davant d’un tema de quantitat, sinó de qualitat de l’oferta d’FP. Hem d’adaptar l’oferta a les necessitats del mercat laboral i acompanyar l’alumne perquè prengui les millors decisions”.

Segons GonzàlezCambray, la millora de l’orientació facilitarà l’accés perquè l’alumne tindrà més informació i coneixement de les possibilitats existents envers el seu futur. “L’instrument més important que tenim per possibilitat la incorporació efectiva al mercat laboral és l’orientació. Per aquest motiu, aviat elaborarem un Decret d’Orientació”

La intenció del departament d’educació és implementar altres mesures com un pla formatiu per al professorat en orientació educativa, com el programa OrientaFP o l’Espai “Orieta‘t del Saló de l’Ensenyament.

L’FP Dual, l’exemple català

Per acabar, el conseller va voler valorar molt positivament el creixement de la modalitat de l’FP dual. “La formació professional serà dual o no serà. A Catalunya el 21% de l’alumnat és dual, metre que al conjunt de l’Estat només es situa al 4%”, va indicar GonzàlezCambray