L’FP Dual és el model de Formació Professional que permet combinar la formació al centre educatiu amb l’activitat professional a una empresa mitjançant un conveni. Aquesta modalitat formativa ofereix una millor qualificació dels estudiants, ja que permet el seu desenvolupament professional mentre van assimilant els coneixements necessaris. A més, l’FP Dual estimula l’ocupabilitat, ja que l’alumnat adquireix experiència professional abans d’accedir al mercat laboral enfrontant a situacions reals de treball.

Aquesta modalitat de Formació Professional no només suposa grans avantatges per l’alumnat, sinó que també beneficia les empreses. L’FP Dual permet les empreses recuperar la figura de l’aprenent. Així, les empreses que col·laboren amb els centres educatius contribueixen a formar professionals adaptats a les necessitats pròpies del seu sector. D’aquesta manera, les empreses que hi participen contribueixen activament a impulsar l’economia catalana gràcies a la formació de professionals especialitzats i experimentats.

Els beneficis de l’FP Dual, un model amb una inserció laboral del 70%

Persones com el Daniel Enciso Rodriguez, estudiant d’FP a l’institut Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda, han destacat el valor de la modalitat Dual. Segons el seu testimoni, “la Formació Professional Dual consisteix a fer un mínim d’hores remunerades al centre de treball combinades amb el segon any de curs acadèmic”. Aquest procés, afirma Enciso, “s’inicia amb la selecció de l’alumnat per part de l’empresa, es pacta l’horari, el període de prova i s’estableix un pla d’activitats, finalment es formalitza un acord entre el centre i l’empresa de pràctiques”.

En Daniel Enciso Rodriguez ha complementat els seus estudis d’FP amb una beca formativa a Honda Motor Europe Logistics. En paraules d’en Daniel, “estar a Honda Motor Europe Logistics suposa una gran oportunitat, ja que aprenc moltes coses importants i interessants del món de la logística”.

Tanmateix, no només estudiants com en Daniel valoren els beneficis de l’FP Dual. El passat desembre, a la cinquena edició del Fòrum de l’Aliança per la Formació Professional Dual també es van destacar els avantatges d’aquest model formatiu. A l’acte organitzat per l’Aliança per l’FP Dual, també es va fer èmfasi al fet que aquest format educatiu té un índex d’inserció laboral del 70%. Durant el fòrum, el conseller d’Educació Josep Bargalló va assegurar que “el progrés de la Formació Professional Dual és sinònim del progrés del país i de tota la societat”.

El conveni de col·laboració, la clau del model Dual de Formació Professional

La relació entre l’empresa i l’alumne s’articula mitjançant un conveni de col·laboració per vincular l’estudiant i l’empresa amb un contracte laboral o una beca formativa. Per tal efecte, l’estudiant es donarà d’alta a la Seguretat Social i la seva activitat quedarà recollida a la vida laboral. Aquest conveni estableix els termes de col·laboració entre l’empresa i el centre de Formació Professional per supervisar i garantir una correcta formació de l’alumne. Aquest acord formatiu, signat per les tres parts (estudiant, empresa i centre educatiu), estableix:

  • La modalitat de formació en alternança amb contracte o beca.
  • L’horari, data d’incorporació i períodes d’estada a l’empresa de l’alumnat.
  • La persona designada com a tutora per part de l’empresa.

Si estàs interessat o interessada a cursar l’FP Dual, pots consultar tots els centres que la imparteixen en aquest enllaç. D’altra banda, si encara no tens clar el funcionament d’aquest model formatiu, pots consultar aquí els dubtes més freqüents.