Consorci de Formació Professional d'Automoció

Formació Professional superior i continuada
Els estudis d’FP impulsats per la Secretaria d’Univeritats i el Consorci estan especialitzats en la mobilitat del futur

 

El sector de l’automoció viu immers en un canvi de paradigma absolut. Les noves normes d’emissions, la descarbonització, el cotxe elèctric, la mobilitat sostenible, la connectivitat i la digitalització conformen les noves rutes de la indústria del motor. Per això, la formació superior d’aquests nous coneixements és essencial per adaptar-se millor als canvis.

El Consorci de la Formació Professional d’Automoció, amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats, promouen un nou projecte de formació contínua i superior per adaptar els nous coneixements a les necessitats de les empreses. Això vol dir la creació de cursos que s’adaptin a les necessitats reals de la indústria i amb una metodologia universitària.

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC), a través de CARNET, i el Clúster de la Indústria d’automoció de Catalunya (CIAC), han dissenyat aquests nous mòduls de formació superior, de nivells 4 i 5, en l’àmbit de l’automoció i la mobilitat del futur. Tots els cursos han nascut sota les indicacions de la guia per a l’acreditació ex-ante de programes de curta durada. Són estudis vinculats al catàleg d’especialitats formatives elaborada per l‘Agència de Qualificació Universitària (AQU).

Formació professional: Estudis que inclouen reskilling i upskilling

Els programes formatius han de focalitzar-se en temàtiques que es puguin consensuar entre universitats i empreses. El punt de partida és una exploració teòrica que proporcioni una visió general de les tendències del sector. D’aquesta forma, a partir d’una fonamentació teòrica, s’elabora una proposta de temaris especialitzats. Això inclou des del desenvolupament de productes, a la innovació en la fabricació, passant pels nous conceptes de mobilitat.

Els estudis inclouen activitats de reskilling, d’una persona que vol canviar el seu lloc de treball actual i moure’s cap a noves tasques. També hi haurà activitats de upskilling, per un treballador que ja té coneixements previs, però els vol ampliar.

Mòduls formatius basats en 80 estudis sectorials

Els nous models formatius es basen en estudis com “Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya”, del Consorci de Formació Professional d’Automoció. També s’han analitzat 80 estudis internacionals sobre el futur de la mobilitat escrits entre 2017 i 2020. Inclouen publicacions acadèmiques, informes de projectes de recerca de la UE o informes professionals.

A l’hora de validar i contrastar les propostes formatives es realitzaran una sèrie d’entrevistes amb agents clau del sector. Per això es tindran en compte el punt de vista dels “stakeholders implicats per assegurar la viabilitat d’aquest programa de formació. L’objectiu és impulsar el teixit productiu del sector en la nostra àrea geogràfica.

Amb els resultats de les entrevistes, s’elaborarà un qüestionari que s’enviarà a empreses i institucions públiques. A més, es farà una anàlisi de les ofertes de treball per obtenir una visió global del mercat laboral de l’automoció a Catalunya i centrar millor les necessitats de les empreses.

Equips d’experts per dissenyar els programes formatius

Amb aquesta informació, que inclou estudis sectorials d’àmbit mundial, la validació del món empresarial i l’anàlisi de les tendències de les ofertes d’ocupació emergents, es programaran vuit programes formatius. Tindran cinc eixos temàtics: vehicles autònoms i connectats, electrificació, seguretat de dades, ciutats i la seva mobilitat i, per últim, fabricació intel·ligent.

El Secretariat d’Universitats coordinarà la formació d’equips d’experts universitaris per a cadascun dels programes. Aquests equips, formats entre tres a sis experts, dissenyaran els programes formatius d’acord amb els criteris del Marc Europeu de Qualificacions (EQF-MEC).

Els programes formatius es presentaran al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb l’objectiu de ser incorporats al Catàleg d’Especialitats Formatives. Després seran enviats a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).