La xapa metàl·lica és un component estratègic en la indústria de l'automoció
La xapa metàl·lica és un component estratègic en la indústria de l’automoció | EURECAT

Eurecat, centre tecnològic de Catalunya, ha desenvolupat i patentat dues noves tecnologies per la fabricació de xapa metàl·lica. Així doncs, els nous avenços permetran predir el comportament d’aquest material durant el procés de conformat i en servei. A més, es podrà avaluar més ràpidament i econòmica la seva resistència a la fatiga i la tenacitat de fractura. Es tracta d’una tecnologia especialment útil en el sector de l’automoció.

Les noves tecnologies de fabricació de xapa metàl·lica permeten obtenir un gran nombre de mostres en pocs minuts. D’aquesta manera, s’optimitzen els temps de processat, simplificant el procediment i abaratint-lo. El nou procés consta de tres fases:

  1. Primerament, es preparen les mostres per a l’assaig: mitjançant un simple procés de cisalla, s’hi introdueixen unes entalles de radi afilat.
  2. Posteriorment, les proves entallades són sotmeses a un assaig de tracció. Per fer-ho, s’analitzen mostres de diferents longituds de lligament i s’estiren fins al seu punt de fractura en una màquina d’assajos universal.
  3. Finalment, es calcula el valor de la tenacitat del material, a partir del tractament matemàtic i estadístic dels valors aconseguits a la segona fase.

«Aquesta tecnologia posa a l’abast de les empreses un mètode assequible per a l’avaluació de la tenacitat de fractura en xapa d’alta resistència»

Montse Vilaseca, directora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat

Segons Daniel Casellas, director científic d’Eurecat, «la tenacitat de fractura és un excel·lent indicador de la resistència a impacte de la xapa». Per això, proves com aquesta són una bona manera de determinar la utilitat de diversos materials en aplicacions industrials.

Per la seva banda, Montse Vilaseca, directora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, assegura que «aquesta tecnologia posa a l’abast de les empreses un mètode assequible per a l’avaluació de la tenacitat de fractura en xapa d’alta resistència, molt rellevant per optimitzar la selecció de materials». El seu company de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, David Frómeta, afegeix que el sistema «permet assolir una gran quantitat de mostres en pocs minuts i es pot utilitzar en una màquina de proves universal». Aquest fet, doncs, permet «un estalvi econòmic i de temps en relació amb els procediments convencionals de preparació de mostres per assaigs de tenacitat», destaca Frómeta.