Consorci de Formació Professional d'Automoció

La descarbonització és un element clau per millorar la competitivitat de les empreses i lluitar contra el canvi climàtic
La descarbonització és clau per millorar la competitivitat de les empreses i lluitar contra el canvi climàtic | EURECAT

El centre tecnològic Eurecat ha identificat diverses tecnologies que faciliten la descarbonització. Es tracta d’avenços com l’hidrogen verd, l’aprofitament del biogàs, el desenvolupament de bateries per a l’emmagatzematge d’energia renovable, les tecnologies avançades de separació i captura de gasos, els nous materials i les tecnologies digitals.

Segons Miquel Rovira, director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, aquestes tecnologies «són variades i és molt important reduir-ne els costos i augmentar-ne la robustesa». Aquestes innovacions prenen especial importància en un context en el qual la sostenibilitat és quelcom cada cop més rellevant. Per això, Rovira remarca que la descarbonització «permetrà augmentar la competitivitat de les empreses, reduint costos i riscos, disminuint la petjada de carboni, satisfent el client, sovint augmentat la qualitat dels productes i anticipant-se, en alguns, a la normativa».

«La descarbonització permetrà augmentar la competitivitat de les empreses, reduint costos i riscos, disminuint la petjada de carboni»

Miquel Rovira, director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat

Malgrat aquests avenços, el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat avisa que serà necessària «la suma d’un conjunt de diferents accions i la hibridació tecnològica». En aquest sentit, identifica com a factors estratègics l’augment en l’eficiència dels processos, els nous sistemes productius, les fonts d’energia sostenibles i la captura de les emissions emeses. A banda d’això, Miquel Rovira recorda que cal impulsar la recerca de noves solucions de descarbonització, tenint en compte que «cada sector té les seves particularitats per assolir aquesta fita i les regulacions hi incideixen de forma diferent».

Una altra de les grans prioritats en matèria de descarbonització és obtenir la neutralitat climàtica. Tal com explica Rovira, aquesta té lloc «quan les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle estan balancejades per una eliminació equivalent de l’atmosfera en un determinat període de temps». Per a avançar en aquesta direcció, Europa s’ha marcat l’objectiu d’aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2050. Per això, està promovent un conjunt de mesures englobades en el programa Fit for 55. Aquesta iniciativa europea buscarà la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle de l’actual 40% fins a un 55%, respecte de les emissions en el període d’entre 1990 i 2030.

«Les tecnologies per a la descarbonització tenen unes implicacions ambientals, econòmiques i socials sense precedents»

Miquel Rovira, director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat

En aquest escenari, Miquel Rovira assegura que «els aspectes lligats a la sostenibilitat tenen una influència clau en l’estratègia empresarial». Així, afirma que «la creació de valor i la neutralitat climàtica és una oportunitat per millorar tota la cadena de valor de l’economia».

En la seva opinió, desenvolupar les tecnologies que permetin la descarbonització i la neutralitat climàtica «té unes implicacions ambientals, econòmiques i socials sense precedents». A més, afegeix que aquestes innovacions tindran un rol essencial per a «guanyar sobirania, en la mesura que es deixi d’importar energia».