Consorci de Formació Professional d'Automoció

MAPA DE L’ACTIVITAT FORMATIVA PROFESSIONAL AL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA
2021 - 2022

Aquest estudi està liderat per la Comissió de Formació del CIAC i fa un mapeig de l’oferta formativa publicada del sector de l’automoció a Catalunya. Després de categoritzar i classificar-la, s’han identificat els agents que hi participen i quina és la vessant formativa que cobreix cadascun d’ells.