Consorci de Formació Professional d'Automoció

Després de detectar les diferents opcions formatives que hi ha al mercat per formar professionals de l’automoció a Catalunya en el “Mapa de l’activitat formativa professional al sector de l’automoció de Catalunya”, realitzat pel CIAC, El Consorci ha desenvolupat un estudi dels perfils competencials del sector en relació a la indústria 4.0 en la qual s’identifiquen les necessitats específiques de formació detectades. D’aquesta manera es vol disposar d’una radiografia complerta que permeti prendre decisions vinculades a la formació que es posa a disposició dels professionals del sector de l’automoció a Catalunya per millorar la competitivitat dels seus treballadors/es.