Consorci de Formació Professional d'Automoció

Treballador autonoció
L’augment de la inflació té com a conseqüència que l’adequació dels sous sigui una mesura imperativa per no frenar l’economia. Segons un estudi del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC), la majoria d’empreses del sector preveuen regular els sous a l’alça per ajudar a combatre la irrefrenable escalada d l’índex de preus. Tant és aixi que un 76 % de les empreses d’automoció afirma que apujaran els sous un 2 % als seus treballadors. I aquesta intenció encara puja a un 100 per 100 segons la dimensió de l’empresa.

L’estudi és encarregar a l’empresa ISPROX, consultoria internacional de recursos humans establerta a Lleida. Entre les moltes conclusions estretes destaca que un 40 % de les empreses apujaran els sous entre un 2 i un 4 %. A més, un altre 36 % preveu adequar els seus a l’alça per sobre del 4 %.

Un 12 % de les empreses tenen conveni propi

Aquest “Estudi Retributiu d’Increments Salarials a la indústria de l’Automoció”, va néixer per analitzar el comportament de les empreses davant l’alarmant tendència alcista de la inflació i l’IPC. Tanmateix, només un 64 % de les empreses treballen sota el conveni provincial. Així mateix, un 24 % ho fan amb un pacte de millora i només un 12 % amb un conveni propi.

El problema d’aquesta fotografia del sector radica en el fet que més del 50 % dels convenis d’empresa, siguin propis o provincials, ja han vençut i s’han de revisar. En aquest sentit, les escales salarials mostren les diferències en funció de l’àrea. Per exemple, els càrrecs més alts, que podríem batejar com executius, cobren entre 50 i 60.000 euros bruts de mitjana. Després vindrien els intermedis, que serien consultors o assistents, i que arribarien als 35 i 50.000 euros bruts de mitjana. Finalment, estarien els càrrecs operatius amb una retribució bruta anual situada al voltant dels 24.000 euros.

Com més gran és l’empresa més garantia de pujada

En últim lloc, si tenim en compte les dimensions de les companyies, l’estudi conclou que el 80 % de les empreses petites (1-50 treballadors) apujaria els salaris per adequar-se a l’IPC. Aquesta xifra pujaria a un 84 % per empreses mitjanes (51-250 treballadors). I, amb empreses grans (més de 250 treballadors) la pujada seria d’un 100 %.