Enric Vinaixa i Bonet combinarà les seves funcions de secretari de Treball amb la presidència del Consell de Govern del Consorci
Enric Vinaixa i Bonet combinarà les seves funcions de secretari de Treball amb la presidència del Consell de Govern del Consorci

Fa unes setmanes va celebrar-se la primera reunió del nou Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció. Aleshores es va presentar Enric Vinaixa i Bonet, actual secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball, com a nou president del Consell de Govern del Consorci. Un cop assolit el seu nou càrrec, Vinaixa va procedir a pronunciar els nous membres que integraran a partir d’ara el Consell de Govern. Més tard, la reunió va fer un repàs dels temes d’actualitat, comptes i futurs acords que marcaran l’agenda actual i futura del Consorci de Formació Professional d’Automoció.

El Consorci de Formació Professional d’Automoció és una entitat de dret públic i de caràcter associatiu. La seva finalitat és contribuir a la formació i a la qualificació dels professionals, i al desenvolupament de les empreses de l’automoció i altres sectors relacionats.

Nova composició del Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció

El Consell de Govern del Consorci està integrat per diverses persones provinents dels àmbits de la política, l’empresa i la indústria. Per tant, compta amb representants del Govern de la Generalitat, de l’Ajuntament de Martorell i del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya. A més, Maria Teresa Casanovas Arch i Robert Ramos Sempere formen part del Consorci, actuant com a membres amb veu però sense vot. La primera actua com a directora del Consorci, mentre que el segon fa les funcions de secretari.

Així doncs, aquesta és l’actual composició del Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció:

En representació de la Generalitat de Catalunya En representació de l’Ajuntament de Martorell En representació del Clúster de la Indústria de l’Automoció
ENRIC VINAIXA I BONET (secretari de Treball i president del Consell de Govern del Consorci de Formació Professional d’Automoció, Departament d’Empresa i Treball)

ALBERT CASTELLANOS MADUELL (secretari d’Empresa i Competitivitat, Departament d’Empresa i Treball)

NATÀLIA MAS GUIX (directora general d’Indústria, Departament d’Empresa i Treball)

JUAN JOSÉ TORRES LÓPEZ (director general del SOC, Departament d’Empresa i Treball)

ARIADNA RECTORET I JORDI (directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball)

ÀNGEL LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ (director general de Formació Professional Inicial, Departament d’Educació)

FABIAN MOHEDANO I MORALES (president executiu de l’Agència FPCAT, Departament de Presidència)

XAVIER FONOLLOSA COMAS (alcalde) JOSEP MARIA VALL MÁÑEZ (president del CIAC)

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Adjunt a la Presidència del CIAC)

ANTONI GARCÍA COMA (en nom de DOGA)

MIREIA ARROYO DE LA PARTE (en nom de GESTAMP)

SERGIO ALCARAZ MOROS (en nom de RELATS)

Amb veu però sense vot
MARIA TERESA CASANOVAS I ARCHS (directora-gerent)

ROBERT RAMOS SEMPERE (secretari)

Ordre del dia

Un cop proclamats els nous membres del Consell del Consorci, es va fer un repàs a les principals temàtiques en les quals aquest ens centrarà els seus esforços d’ara endavant. Primerament, es va portar a terme l’aprovació de les actes anteriors. Després, es va presentar i aprovar el tancament dels comptes de l’exercici 2021. A més,

Més enllà d’aquestes temàtiques de caràcter rutinari, la licitació del Centre de Formació Professional d’Automoció ha estat una de les principals carpetes a resoldre per part del Consorci. A causa d’això, a la darrera reunió del Consell de Govern es va fer un repàs als resultats obtinguts en aquest procés, que ha conclòs amb la cessió dels drets de gestió i explotació d’aquestes instal·lacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquest sentit, es va presentar l’Acord de Govern del 29 de març del 2022, que encarrega al Consell de Govern del Consorci la direcció i el seguiment del contracte d’explotació del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell.