enginyers

L’Observatori de Treball i Model Productiu analitza anualment quines feines són més ben rebudes i tenen més demanda dins del mercat de treball. Dins del seu catàleg d’anàlisi, compten amb l’eina “Treball per ocupacions” que ofereix totes les dades sobre les ocupacions a Catalunya. Aquesta informació pot ser molt útil sobretot per prendre decisions sobre orientació professional.

Segons els resultats, les enginyeries serien les més demandades i millor reconegudes dins del mercat, seguit dels analistes de gestió i organització. Per acabar, dins del top-5 de feines més reconegudes estarien els analistes de sistemes i els especialistes en bases de dades.

Especialistes en xarxes informàtiques i tecnòlegs

En les següents posicions ens trobem amb els especialistes en xarxes informàtiques i els tecnòlegs en general. Després apareixen les enginyeries industrials i de producció. Per acabar, destaquen els tècnics d’operacions de sistemes informàtics, els programadors i dissenyadors de pàgines web.

També cal destacar els artistes creatius i interpretatius, els analistes de xarxes informàtiques i els operadors d’instal·lacions i màquines fixes. Això inclou operadors de màquines que fàbriques xips de silici o màquines d’empalmar cables i cordes.

Contractes de treball, qualitat del contracte i demandants de feina al SOC

La mostra segueix tres eixos principals per organitzar el seu rànquing d’ocupacions més rellevants. En primer lloc, comptabilitza els contractes de treball signats. En segon lloc, la qualitat d’aquests contractes i, en darrer lloc, les persones que demanden aquesta feina a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

A tot això s’uneix altres índexs intermedis. Per exemple, s’utilitza un índex sintètic global que recull la situació de cada ocupació en el conjunt del país i per comarques. D’aquesta forma s’ordenen les ocupacions de millor a pitjor posicionades per segments i de manera global.

Aquest estudi també mostra el perfil de les persones contractades en cada ocupació i en el conjunt de Catalunya. A més, s’analitza tots els perfils de les persones que demanden una ocupació concreta a través del SOC. Finalment, s’estudia l’evolució temporal dels principals agregats de contractes, persones contractades i demandants d’ocupació no ocupats.

Enginyeries, analistes i 500 ocupacions més

En total, l’estudi inclou fins a 500 feines establertes dins la classificació nacional d’ocupacions. Tanmateix, se n’exclouen les que la seva forma d’accés al treball es fa per una via diferent de la contractació laboral, com poden ser les feines vinculades a les forces de seguretat o al poder legislatiu i judicial.

Totes aquelles persones que volen dirigir o redirigir la seva vida laboral tenen al seu abast aquest ampli estudi que els ofereix una consulta individualitzada per a una ocupació concreta. També es pot consultar un resum de totes les ocupacions, així com tota la informació detallada dins de l’apartat “Metodologia i taules de detall”.