Consorci de Formació Professional d'Automoció

Cada projecte de reindustrialització podrà rebre un ajut màxim de 2,3 milions d'euros
Cada projecte de reindustrialització podrà rebre un ajut màxim de 2,3 milions d’euros

El Departament d’Empresa i Treball ha obert la convocatòria d’una nova línia de subvencions per donar suport a les actuacions de reindustrialització. Amb una dotació de 20 milions d’euros, aquest finançament permetrà executar accions com relocalitzacions a Catalunya, noves inversions o adquisicions d’empreses en dificultats. El termini per presentar les sol·licituds d’aquests ajuts a la reindustrialització finalitza el 23 de maig. Es pot fer mitjançant el següent enllaç.

Per sol·licitar aquests ajuts cal completar el formulari que es pot trobar en l’enllaç següent:

Segons Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball, es tracta d’una iniciativa que «té per objectiu ajudar que la indústria recuperi pes a Catalunya mitjançant la reindustrialització de les activitats productives que tanquen, la cerca de noves inversions i la promoció de nous projectes industrials». En aquest sentit, el conseller ha destacat la importància del sector industrial dins l’estratègia del Govern per a transformar el model productiu del territori. Torrent assegura que l’activitat industrial «té un efecte arrossegador sobre el conjunt de l’economia, juga un paper decisiu en l’emergència climàtica i genera ocupació de qualitat».

Una subvenció d’un màxim de 2,3 milions d’euros per projecte

La data límit per a optar als ajuts a la reindustrialització és el 23 de maig. Cada projecte que els sol·liciti podrà obtenir un màxim de 2,3 milions d’euros si l’ajut pot encabir-se en el marc temporal de la Covid. Es tracta de subvencions per concurrència no competitiva. A més, els projectes hauran de complir una sèrie de criteris per a poder beneficiar-se’n. Aquests requisits són, entre d’altres, el volum d’inversions, el nombre de llocs de treball, l’impacte en proveïdors locals, l’atur del territori en qüestió, l’impacte territorial, l’optimització de residus o l’ús d’energies renovables.

D’altra banda, la inversió només podrà utilitzar-se per cobrir certes despeses: la inversió en actius fixos productius per al desenvolupament del projecte i la contractació de llocs de treball associada. El període d’elegibilitat de les inversions va des del gener del 2022 fins a juny del 2024, per tal d’atendre la singularitat d’aquesta tipologia de projectes.

Com s’estructuren els ajuts a la reindustrialització?

  • Subvencions a projectes de reindustrialització per a centres productius afectats per tancaments o deslocalització d’un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes. Entre els requisits caldrà que hi hagi un acord de reindustrialització signat en el període de l’expedient de regulació d’ocupació. A més, caldrà que hi hagi una taula de reindustrialització amb participació de les parts implicades.
  • Subvencions a projectes d’outplacement que incorporin, a centres productius nous o ja existents, persones treballadores afectades per situacions de tancament, reducció d’activitat o deslocalització. En aquest sentit, es requerirà acord en el període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre l’empresa i els representants socials.
  • Subvencions a projectes de relocalització per portar a Catalunya nous centres productius que comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a grans projectes d’inversions que siguin tractores i que suposin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball.

Actualment, el sector industrial és una activitat econòmica estratègica a Catalunya. Representa prop d’un 20% del PIB nacional, un 18% de l’ocupació i un 50% del PIB si es té en compte la cadena de valor. Tanmateix, es tracta d’un sector que en els darrers temps ha hagut de reinventar-se i fer front a múltiples reptes, tant interns com externs. Als reptes plantejats per la transformació cap a la Indústria 4.0 (la descarbonització, l’economia circular o la digitalització) s’hi han sumat crisis inesperades com la Covid-19 o el conflicte a Ucraïna.