Cada projecte de reindustrialització podrà rebre un ajut màxim de 2,3 milions d'euros
Cada projecte de reindustrialització podrà rebre un ajut màxim de 2,3 milions d’euros

El Departament d’Empresa i Treball ha obert la convocatòria d’una nova línia de subvencions per donar suport a les actuacions de reindustrialització. Amb una dotació de 20 milions d’euros, aquest finançament permetrà executar accions com relocalitzacions a Catalunya, noves inversions o adquisicions d’empreses en dificultats. El termini per presentar les sol·licituds d’aquests ajuts a la reindustrialització finalitza el 23 de maig. Es pot fer mitjançant el següent enllaç.

Per sol·licitar aquests ajuts cal completar el formulari que es pot trobar en l’enllaç següent:

Segons Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball, es tracta d’una iniciativa que «té per objectiu ajudar que la indústria recuperi pes a Catalunya mitjançant la reindustrialització de les activitats productives que tanquen, la cerca de noves inversions i la promoció de nous projectes industrials». En aquest sentit, el conseller ha destacat la importància del sector industrial dins l’estratègia del Govern per a transformar el model productiu del territori. Torrent assegura que l’activitat industrial «té un efecte arrossegador sobre el conjunt de l’economia, juga un paper decisiu en l’emergència climàtica i genera ocupació de qualitat».

Una subvenció d’un màxim de 2,3 milions d’euros per projecte

La data límit per a optar als ajuts a la reindustrialització és el 23 de maig. Cada projecte que els sol·liciti podrà obtenir un màxim de 2,3 milions d’euros si l’ajut pot encabir-se en el marc temporal de la Covid. Es tracta de subvencions per concurrència no competitiva. A més, els projectes hauran de complir una sèrie de criteris per a poder beneficiar-se’n. Aquests requisits són, entre d’altres, el volum d’inversions, el nombre de llocs de treball, l’impacte en proveïdors locals, l’atur del territori en qüestió, l’impacte territorial, l’optimització de residus o l’ús d’energies renovables.

D’altra banda, la inversió només podrà utilitzar-se per cobrir certes despeses: la inversió en actius fixos productius per al desenvolupament del projecte i la contractació de llocs de treball associada. El període d’elegibilitat de les inversions va des del gener del 2022 fins a juny del 2024, per tal d’atendre la singularitat d’aquesta tipologia de projectes.

Com s’estructuren els ajuts a la reindustrialització?

  • Subvencions a projectes de reindustrialització per a centres productius afectats per tancaments o deslocalització d’un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes. Entre els requisits caldrà que hi hagi un acord de reindustrialització signat en el període de l’expedient de regulació d’ocupació. A més, caldrà que hi hagi una taula de reindustrialització amb participació de les parts implicades.
  • Subvencions a projectes d’outplacement que incorporin, a centres productius nous o ja existents, persones treballadores afectades per situacions de tancament, reducció d’activitat o deslocalització. En aquest sentit, es requerirà acord en el període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre l’empresa i els representants socials.
  • Subvencions a projectes de relocalització per portar a Catalunya nous centres productius que comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a grans projectes d’inversions que siguin tractores i que suposin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, que hagin comunicat aquesta situació al Departament d’Empresa i Treball.

Actualment, el sector industrial és una activitat econòmica estratègica a Catalunya. Representa prop d’un 20% del PIB nacional, un 18% de l’ocupació i un 50% del PIB si es té en compte la cadena de valor. Tanmateix, es tracta d’un sector que en els darrers temps ha hagut de reinventar-se i fer front a múltiples reptes, tant interns com externs. Als reptes plantejats per la transformació cap a la Indústria 4.0 (la descarbonització, l’economia circular o la digitalització) s’hi han sumat crisis inesperades com la Covid-19 o el conflicte a Ucraïna.