La formació és la clau per generar ocupació als nous perfils professionals que demanden les renovables
La formació és la clau per generar ocupació als nous perfils professionals que demanden les renovables | ACCIÓ

 

Les energies renovables són un sector que ha experimentat un gran creixement en els darrers anys. Engloba diverses famílies professionals, com ara l’electrònica, el manteniment d’instal·lacions i, sobretot en els darrers temps, l’automoció. Això ha comportat l’aparició de nous perfils professionals. Tanmateix, Catalunya està trobant una mancança de mà d’obra que tingui la formació necessària com per ocupar aquests llocs de feina. Així ho expressa l’Estudi de Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció, publicat pel Consorci de Formació Professional d’Automoció. I així ho ha explicat també Josep M. Vinyeta, gerent d’AICO, Associació d’Instal·ladors Catalans Oficials a Informa’t, la revista trimestral del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Segons Josep M. Vinyeta, el sector de les energies renovables “té una oferta molt baixa de professionals per cobrir els llocs que s’estan creant”. Per aquesta raó, el gerent d’AICO ha valorat molt positivament el sorgiment de diversos programes formatius orientats a suplir aquesta mancança de nous perfils professionals. Es tracta dels certificats de professionalitat i la formació professionalitzadora que ofereix el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Els nous perfils professionals són la clau per assolir la descarbonització

Josep M. Vinyeta afirma que “aquestes ofertes formatives permeten tant el reciclatge de persones en actiu com de persones desocupades”. En aquest sentit, explica que “les qualifiquen en segments que estan agafant molta embranzida”. Aquests segments són activitats com la instal·lació de plaques fotovoltaiques o de punts de recàrrega per als vehicles elèctrics. Aquests nous perfils professionals, assegura Vinyeta, tenen un grau d’ocupació “dels més alts que hi ha en aquest moment”.

De fet, en l’opinió del gerent d’AICO, “les energies renovables viuen un moment millor que la majoria de sectors”. Vinyeta identifica diversos motius que expliquen aquest fet. Els recents canvis de la legislació (com la derogació de “l’impost al sol” l’any 2019) i l’avenç de la Indústria 4.0 i el vehicle elèctric han establert les bases pel progrés de les renovables. A més, opina que “en general, comencem a estar informats i sensibilitzats que cal combatre el canvi climàtic des de totes les perspectives”.

La manca de personal qualificat, el gran obstacle dels nous perfils professionals

Tanmateix, Josep M. Vinyeta avisa que “el sector necessita personal format i qualificat, però un dels principals inconvenients en aquest moment és la manca de professionals”. L’empresari considera que “tot i ser un sector amb molta projecció de futur, té una oferta molt baixa de professionals per cobrir els llocs que s’estan creant”. Aquest fet, afirma, “costa d’entendre en un moment en què la taxa d’atur és molt alta i afecta sobretot els joves”.

Per això, el responsable d’AICO destaca la importància de l’actual oferta formativa orientada a les energies renovables. Vinyeta esmenta els cicles de formació de grau mitjà (CFGM) i grau superior (CFGS) relacionats amb l’electricitat i l’electrònica, l’energia i l’aigua i la instal·lació i manteniment. A més, menciona els certificats de professionalitat i la formació professionalitzadora. Aquests programes, que ofereixen el SOC i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, serveixen tant per a treballadors en actiu com per a persones en situació d’atur.

Vinyeta: “El grau d’ocupació d’aquestes formacions és dels més alts actualment”

Josep M. Vinyeta considera que “aquestes ofertes formatives permeten tant el reciclatge de persones en actiu com de persones desocupades”. Així, reben formació en “segments que estan agafant molta embranzida”, com ara les instal·lacions fotovoltaiques o els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. El gerent d’AICO assegura que “el grau d’ocupació dels participants d’aquestes accions formatives és dels més alts que hi ha en aquest moment”.

De fet, Vinyeta creu que “aquestes feines són una molt bona oportunitat tant per a les persones que volen canviar la seva trajectòria professional com per a les que es volen incorporar per primera vegada al mercat de treball”.

Vols més informació?

Pots llegir l’article complet d’en Josep M Vinyeta, així com altres continguts relacionats amb la Formació Professional a la darrera edició de la revista Informa’t. D’altra banda, pots contactar amb el Consorci de Formació Professional d’Automoció per rebre més informació sobre els nous perfils professionals de la indústria de l’automòbil.