Segons el XXII Informe Infoempleo d’Adecco, les ofertes de feina amb més demanda al 2018 van requerir titulació universitària. Aquest informe fa un repàs sobre les titulacions amb més sortides professionals durant l’any 2018. En aquest sentit, del document s’extreu que el 33,9% de les ofertes publicades a Catalunya l’any passat sol·licitaven candidats amb una carrera universitària. A escala estatal, aquesta xifra augmenta fins al 38,5%.

Aquestes xifres contrasten amb les publicades pel mateix informe de 2017. Segons l’estudi de l’any anterior, a un 39,9% de les ofertes (un 6% més) demanaven un títol universitari. A la resta de l’Estat, la xifra estava situada en el 40,5%.

Tanmateix, el 19,4% del total les de les ofertes que sol·licitaven graduats universitaris es van trobar al territori català. En aquest sentit, només Madrid amb un 27,1% va estar per davant de Catalunya. Tot i que la distància és del 8%, Catalunya va reduir el marge durant el 2018. De fet, el 2017 Catalunya va acumular un 18,8% de les ofertes que requerien títol universitari, mentre que a la capital s’hi va trobar el 28,4%. El 2017, doncs, la distància va ser del 9,6%. Per tant, només en un any la distància es va reduir un 1,9%.

Ofertes de feina per a titulats universitaris segons els territoris. Font: VIA Empresa i Adecco

ADE, el grau universitari amb més ofertes de feina

Segons Adecco, Administració i Direcció d’Empreses (ADE) segueix sent el grau universitari amb més ofertes. Aquests estudis van acumular el 9,7% de les ofertes de feina que requerien titulació universitària. Tot i que les xifres d’ADE van caure un 2,4% respecte del 2017, aquesta titulació segueix estant ben per sobre de la següent, Ciències del Treball, Relacions Laborals i RRHH amb un 3,7% de les ofertes.
En tercera i quarta posició, trobem dues enginyeries, com són l’Enginyeria Informàtica i l’Enginyeria Industrial. La primera va estar present al 3,1% de les ofertes de feina que sol·licitaven titulats universitaris. Enginyeria Industrial, per la seva banda, va ser-hi present al 2,6%.

 

Les carreres universitàries més demandades a Catalunya. Font: VIA Empresa i Adecco

 

Catalunya, per sobre de la mitjana pel que fa a l’FP

Pel que fa a la Formació Professional, Catalunya es troba ben per sobre de la mitjana de l’Estat. Al territori català, un 22,1% de les ofertes publicades sol·licitaven candidats amb Cicles Formatius de Grau Mitjà. Al contrari, només un 17,8% de les ofertes publicades en l’àmbit estatal requeria aquest perfil, un 4,3% menys.

Per la seva banda, les ofertes que buscaven titutals en Cicles Formatius de Grau Superior van suposar un 26,7% del total a Catalunya. A Espanya, en canvi, la xifra es va quedar al 24,4%.

Malgrat que les titulacions universitàries van ser la categoria individual amb més ofertes de treball, el conjunt de la Formació Professional (Grau Mitjà més Grau Superior) va ser superior tant a Catalunya (48,8%) com a  l’Estat (42,2%). Aquestes xifres, doncs, demostren la bona salut de la Formació Professional com a model de formatiu de qualitat.

Nivell formatiu exigit a Catalunya en les ofertes de feina publicades. Font: VIA Empresa i Adecco