Consorci de Formació Professional d'Automoció

Els membres de la Taula del Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025, celebrada divendres
Els membres de la Taula del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025

El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025 buscarà transformar els sectors de l’automoció i la mobilitat. Així, el nou PNI pivotarà al voltant d’actuacions transformadores i tractores. Un d’aquests eixos serà la creació de l’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció. La seva funció serà coordinar-se amb les entitats públiques amb atribucions en la mobilitat, i donar assistència tècnica i estratègica.

La Taula pel Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 va reunir-se per primer cop el passat divendres. Està presidida per Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta primera sessió va ser el d’iniciar el procés de transformació del model industrial del país. Segons Torrent, «el nostre futur passa per la reindustrialització i la transformació del model productiu».

La Taula del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 tindrà la següent composició: els membres del Consell del Diàleg Social de Catalunya (CCOO; UGT, Foment del Treball i PIMEC); un membre d’Eurecat; un representant del Col·legi d’Economistes de Catalunya, un del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i un del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; set representants dels grups parlamentaris; dos representants d’associacions municipalistes; quatre representants de les universitats; un membre del Consell General de Cambres de Catalunya; un membre de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i representants dels Departaments de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; d’Economia i Hisenda; d’Igualtat i Feminismes; d’Educació; de Recerca i Universitats; d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; d’Interior i de Cultura.

Per part d’Empresa i Treball hi formaran part, a més del conseller, el secretaris general, d’Empresa i Competitivitat i de Treball, la directora general d’Indústria i el conseller-delegat d’ACCIÓ.

L’automoció serà un dels principals eixos d’actuació del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025

Així doncs, aquest mateix any s’activaran tres eixos d’actuació vinculats al nou PNI:

  1. Posada en marxa de l’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció. Aquest nou ens tindrà estructura i pressupost propis. Entre les seves taques, actuarà com a finestreta única amb el sector; es coordinarà amb les entitats públiques amb atribucions en la mobilitat, i donarà assistència tècnica i estratègica.
  2. Codi de bones pràctiques per ordenar i millorar els processos de reindustrialització. Aquestes directrius estaran basades en l’anàlisi i comunicació anticipada entre les administracions públiques, l’empresa i els representants dels treballadors. L’objectiu és acompanyar les empreses en dificultats i intentar assegurar la seva viabilitat. També es buscaran alternatives que minimitzin l’impacte en l’ocupació i el territori.
  3. Capitalització d’un fons per a inversions industrials estratègiques. Especialment, estarà centrat a atendre les necessitats econòmiques i financeres de cara a la reindustrialització i atracció d’inversions d’alt impacte en la cadena de valor industrial. Segons el conseller, es dotarà amb 15 milions d’euros per una nova línia de suport a la reindustrialització. A més, es reforçaran les línies d’ACCIÓ d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte i de cupons a la indústria 4.0.

El PNI s’estructurarà en cinc grans àmbits

A més dels tres grans projectes que veuran la llum en 2021, el Pacte Nacional per a la Indústria estarà estructurat en cinc grans àmbits temàtics:

  • Sostenibilitat, energia i economia circular. La Generalitat apostarà per una economia verda i circular. D’aquesta manera, el nou PNI intentarà estalviar recursos i reduir el nombre de residus, alhora que s’impulsen la innovació i la competitivitat industrial.
  • Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització. Potenciar la capacitat del teixit empresarial català serà una de les grans prioritats. Aquest eix estarà basat a impulsar les noves tecnologies de la Indústria 4.0 i l’emprenedoria.
  • Capital humà, ocupació industrial, condicions de treball i formació. Millorar la capacitació dels treballadors i les treballadores serà essencial en el nou paradigma industrial. En aquest sentit, tindran gran rellevància la formació professional, la formació contínua, l’emprenedoria i la formació universitària. Es buscarà, doncs, que totes les modalitats formatives donin resposta a les necessitats de les empreses i de la societat, així com fomentar l’ocupació industrial de qualitat.
  • Infraestructures i sòl industrial. El nou PNI comptarà amb eines per fer que Catalunya disposi d’un millor equipament d’infraestructures, tant físiques com digitals. Altrament, dotarà d’una adequada disponibilitat de sòl industrial, que permeti augmentar la productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir l’atracció d’inversions.
  • Finançament i dimensió empresarial. Incrementar la dimensió de les pimes serà clau perquè puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de l’economia. També es posarà a la seva disposició instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.

«La indústria catalana s’ha d’orientar als reptes col·lectius de la societat»

Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat després de la reunió que «el Pacte Nacional per a la Indústria és un acord de país que vol reindustrialitzar Catalunya amb accions concretes i recursos determinats».

Posteriorment, Torrent ha afegit que «el nostre futur passa per la reindustrialització; volem una indústria catalana més competitiva, que inverteixi en innovació, i que incorpori els avenços tecnològics vinculats a la digitalització». Més endavant, el conseller ha remarcat que «la indústria catalana s’ha d’orientar als reptes col·lectius de la societat». De cara a afrontar-los, el titular d’Empresa i Treball ha assegurat que es farà «amb formes de producció respectuoses amb el medi ambient, que transiti cap a l’economia verda i circular i amb major equilibri de gènere».

Finalment, Roger Torrent ha recordat que la prioritat del Govern és «que la indústria recuperi pes en el nostre sistema productiu, cercar inversions i promoure nous projectes industrials».