Diagrama que mostra les dinàmiques de la mobilitat compartida
La mobilitat compartida serà un dels eixos del programa. Imatge: Ajuntament de Barcelona

 

El Pla estratègic de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció 2020-2025 establirà les línies estratègiques necessàries per enfortir la competitivitat de la indústria de la mobilitat i l’automoció. Per fer-ho, el programa es dissenyarà de manera conjunta amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del sector.

El desplegament d’aquest acord és responsabilitat del Departament d’Empresa i Coneixement. També comptarà amb la col·laboració de la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya per a cada un dels àmbits de treball que es fixin, i amb el consens en els espais de concertació social del Consell Català de l’Empresa. El programa es troba dins del marc del Pacte nacional per a la indústria.

La importància del Pla estratègic de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció

L’automoció és la segona indústria més important de Catalunya, després de l’alimentació. Es tracta d’un sector que dóna treball a 143.000 persones. A més, genera una facturació de 23.800 euros, més del 10% del PIB del país. De la mateixa manera, compta amb més de 10.800 empreses, que exporten el 23,2% del total de les exportacions de l’Estat espanyol.

El programa impulsarà un espai permanent de debat per a la transformació de la indústria de la mobilitat i de l’automoció. Les seves finalitats seran la sensibilització de la societat amb els nous reptes de la indústria, a més de diagnosticar l’estatus del sector i acompanyar les empreses en aquest procés de transició.

Els quatre eixos del Pla estratègic de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció

El programa comptarà amb quatre eixos d’actuació per tal d’assolir els seus objectius.

Innovació i nous models de negoci

En primer lloc, s’impulsarà la innovació i els nous models de negoci. El sector de l’automoció es troba en un procés de canvi radical. L’aposta pels vehicles elèctrics i la mobilitat compartida està generant nous reptes al sector. Especialment, el de reduir les emissions de gasos contaminants. A més, noves tendències com el vehicle autònom o el big data requeriran de la indústria una forta transformació tecnològica.

Per tal d’afrontar aquests reptes, es proposarà un nou programa d’acompanyament per a la indústria auxiliar. L’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificar noves oportunitats de negoci. Un cop identificades, es dissenyaran estratègies de transformació tecnològica per adaptar-se a les noves tendències. Finalment, s’impulsarà la implementació d’aquestes estratègies perquè l’automoció catalana aprofiti aquestes noves oportunitats.

Inversió i internacionalització

En segon lloc, es treballarà per incrementar la inversió i la internacionalització del sector. El creixement del vehicle elèctric ha creat un nou escenari en el qual el mercat asiàtic suposa una gran competència. A països com Corea del Sud o la Xina, tenen una indústria molt avançada de fabricació de bateries i components elèctrics. A més, són mercats amb un gran nombre de potencials consumidors.

L’eix d’inversió i d’internacionalització estarà focalitzat a la captació de noves plataformes d’assemblatge de vehicles elèctrics. L’objectiu és transformar l’actual indústria catalana, trobant noves inversions per impulsar l’electromobilitat. Per tant, s’intentarà fer de Catalunya un referent tecnològic pel que fa a l’electrònica de potència, paquets de bateria, connectivitat, intel·ligència artificial, conducció automatitzada i nous negocis de mobilitat.

Talent, ocupació i responsabilitat social

El tercer eix d’actuació del Pla serà l’estimulació del talent, l’ocupació i la responsabilitat social. En aquest sentit, s’orientarà l’oferta formativa del sector de l’automoció i la mobilitat per cobrir les necessitats d’aquest nou escenari. El principal objectiu en aquest àmbit de treball serà la reconversió dels treballadors i treballadores del sector, que es durà a terme de forma consensuada en els espais de concertació social del Consell Català de l’Empresa.

Des del Consorci de Formació Professional d’Automoció (CFPA) continuarem amb la nostra tasca, que és la formació dels perfils professionals necessaris pel sector de l’automoció. Mitjançant la formació i la innovació, seguirem fent del sector de l’automoció un dels motors de creixement i de competitivitat de l’economia catalana en aquest nou escenari.

Infraestructures de suport, marc regulador i estímul a la demanda

Finalment, el Pla estratègic de suport a la indústria de la mobilitat i de l’automoció reforçarà les infraestructures de suport, el marc regulatori i l’estímul a la demanda. En aquest cas, se centraran els esforços sobre les infraestructures de recàrrega elèctrica i de connectivitat. A més, es promocionarà la multimodalitat logística, i s’impulsaran els espais de test i certificació de la conducció autònoma, i el vehicle connectat.