El PNI 2022-2025 arriba després dels èxtis obtinguts pel PNI 2017 – 2021
El PNI 2022-2025 arriba després dels èxtis obtinguts pel PNI 2017 – 2021 | EMPRESA I TREBALL

El Govern ha aprovat posar en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025. El seu objectiu serà que la indústria faci un salt endavant significatiu en matèria de competitivitat. Això permetrà al sector fer front als grans reptes de la sostenibilitat i la digitalització, els quals són les grans palanques de transformació i de canvi per l’economia. Per això, el nou PNI prioritzarà projectes industrials amb potencial veritablement transformador.

Per tal d’assolir aquest acord, es buscarà el consens ampli amb totes les forces polítiques i els agents econòmics i socials implicats. Només així, es construirà un projecte que permeti la transformació industrial que necessita Catalunya.

Es crearà una Taula de Diàleg per consensuar el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025

El Consell del Diàleg Social de Catalunya serà l’organisme encarregat de desenvolupar el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025. Altrament, la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa portarà a terme la seva governança i el seguiment de la seva execució. A més, es crearà una Taula de Diàleg, que validarà i consensuarà les propostes elaborades pels diferents grups de treball que desenvolupen el PNI. En aquest sentit, la primera reunió de la Taula se celebrarà el 10 de setembre.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, exercirà la presidència de la Taula. Aquesta a més, estarà composta per: membres del Consell del Diàleg Social de Catalunya (CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC); un membre d’Eurecat, en representació dels centres tecnològics; un membre representant del Col·legi d’Economistes de Catalunya, un del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i un del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; set representants dels grups parlamentaris; dos membres representants d’associacions municipalistes; quatre membres representants de les universitats; un membre del Consell General de Cambres de Catalunya; un membre de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i representants dels Departaments de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; d’Economia i Hisenda; d’Igualtat i Feminismes; d’Educació; de Recerca i Universitats; d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; d’Interior i de Cultura.

Addicionalment, hi seran presents a la Taula altres membres d’Empresa i Treball, a més del conseller: el secretari general; el secretari d’Empresa i Competitivitat; el secretari de Treball; la directora general d’Indústria i el conseller-delegat d’ACCIÓ. Val a dir que la composició de la Taula es regirà pel principi de paritat entre homes i dones.

Com serà el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025?

D’aquesta manera, el document final del PNI haurà de definir accions concretes, transformadores i tractores. A més, aquestes actuacions hauran d’anar acompanyades d’un finançament que les permeti ser efectives per a impulsar la indústria catalana. D’altra banda, haurà d’incorporar un calendari, els recursos que caldran per portar-lo a terme i els indicadors necessaris per fer-ne una correcta avaluació.

Avui dia, el sector industrial representa gairebé un 18% de l’ocupació a Catalunya i un 20% del PIB. Tanmateix, aquesta xifra ascendeix al 50% del PIB si es tenen en compte totes les activitats associades al sector. Per això, és urgent una transformació de la indústria cap a models més verds i competitius, gràcies a la digitalització.

Amb aquests reptes en ment, les actuacions del Pacte Nacional per a la Indústria 2020-2025 s’estructuraran en cinc àmbits temàtics.

Els cinc àmbits temàtics següents del PNI 2022-2025

  • Sostenibilitat, energia i economia circular. S’apostarà per una economia verda i circular, centrada en l’estalvi de recursos naturals. També es tindran presents els residus generats, així com la innovació i la competitivitat industrial. En aquest sentit, es buscarà reduir els costos energètics enfront dels competidors, i impulsar la transició energètica per fer front a l’emergència climàtica.
  • Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització. Es reforçarà la capacitat productiva de la indústria catalana. Principalment, a través de la digitalització, la Indústria 4.0, la innovació i la internacionalització. Aquests quatre factors, els quals es retroalimenten entre si, són essencials per tal d’impulsar la transformació industrial. Altrament, s’incentivarà una nova emprenedoria amb base tecnològica.
  • Capital humà, ocupació industrial i formació. El Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 buscarà millorar la capacitació dels treballadors i treballadores de Catalunya. Per això, s’impulsaran la formació professional, la formació contínua, l’emprenedoria i la formació universitària. Tot plegat, s’intentarà donar resposta a les necessitats de les empreses i de la societat, alhora que es fomentarà una ocupació industrial de qualitat.
  • Infraestructures. Reforçar el sistema d’infraestructures de Catalunya permetrà augmentar la productivitat industrial. En aquest sentit, es buscarà vertebrar el territori per afavorir l’atracció d’inversions. Per això, no només es reforçaran les infraestructures físiques; també es treballarà per ampliar-ne les digitals.
  • Finançament i dimensió empresarial. Finament, el PNI 2022-2025 incrementarà la dimensió de les pimes. L’objectiu és que aquestes puguin competir de manera efectiva al mercat global. Així, les petites i mitjanes empreses podran actuar com a tractores de l’economia catalana. També es posaran a la seva disposició instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el seu creixement.