dones ocupabilitat
El departament d’Empresa i Treball ha obert la segona convocatòria del programa “Dones rurals i urbanes” de suport a les dones desocupades. En concret, el programa incideix en municipis de menys de 5.000 habitants, on la desigualtat entre gèneres és més gran. Mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), el programa té com a objectiu afavorir l’ocupabilitat de 2.235 dones desocupades residents en petits municipis de tot el territori.

D’aquesta forma, es busca una major participació en l’activitat econòmica de les dones, sobretot en sectors com el digital i el tecnològic. Al mateix temps, vol incidir en l’emprenedoria, l’economia social, agrícola o forestal. Tampoc s’oblida de les activitats comercials en línia o el suport a la dependència.

Els responsables del programa, a partir d’un estudi individualitzat d’atenció i orientació laboral de les dones, han dissenyat tres itineraris d’ocupabilitat segons el perfil professional. El primer està enfocat en l’àmbit digital. El segon, en l’economia verda. Finalment, el tercer serà un reforç més genèric en el conjunt del mercat de treball. “Volem reduir la bretxa de gènere en perfils laborals relacionats amb l’economia verda i l’àmbit digital. De fet, és un compromís del Govern treballar per garantir la igualtat de gènere”, assegura Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball.

Dones desocupades: desigualtat en els petits pobles

El disseny d’aquest programa és un treball conjunt entre el departament d’Igualtat i Feminismes i el SOC. “És fonamental aplicar una mirada de gènere que tingui en compte els obstacles específics als quals aquestes dones s’enfronten, com els estereotips associats a determinats perfils professionals o la distribució desigual de les responsabilitats de cures”, afirma Tània Verge i Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes.

Segons Torrent, en municipis inferiors als 5.000 habitants es fa més palesa la diferència entre homes i dones. Per això, el programa d’ajuts incideix en aquests petits pobles. Les entitats municipals, les corporacions locals i les entitats sense ànim de lucre amb experiència prèvia en inserció laboral poden presentar la seva sol·licitud per participar de forma activa en el programa.

Distribució de les ajudes per demarcacions

La distribució de les ajudes s’ha fet per demarcacions, sempre prioritzant els municipis de menys de 5.000 habitants. D’aquesta forma, es vol ajudar a 463 dones de Girona, 588 de la Catalunya Central, 455 de Lleida i l’Alt Pirineu, 113 de Tarragona, 464 del Barcelonès i 217 de les terres de l’Ebre.