El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha engegat una línia extraordinària d’ajuts a les persones refugiades d’Ucraïna. Aquests ajuts s’executaran a través del Programa Treball i Formació. La iniciativa té la finalitat de facilitar l’accés al món laboral de les persones ucraïneses refugiades a Catalunya. A més, el projecte buscarà augmentar les competències professionals i idiomàtiques dels afectats. Per fer-ho possible, s’hi destinaran 4 milions d’euros i es calcula que s’hi puguin beneficiar fins a 130 persones.

Gràcies al Programa Treball i Formació es realitzaran contractes amb una durada de 6 o de 12 mesos, tant de jornada completa com parcial. Addicionalment, durant la jornada laboral, se’ls donarà formació en català. Les persones contractades també rebran un acompanyament que els permetrà una millor adaptació al lloc de treball i un reforç per millorar les seves competències.

Qui pot optar a aquests ajuts?

Les persones beneficiàries seran aquelles que estiguin com a demandants d’ocupació i que se’ls hagi concedit la protecció temporal. En aquest sentit, es donarà prioritat als següents col·lectius:

  • Persones amb familiars econòmicament a càrrec que convisquin a Catalunya en el mateix domicili.
  • Persones en situació de monoparentalitat.
  • Persones que estiguin allotjades en una família d’acollida o en habitatges oferts per les administracions públiques o la ciutadania.
  • Persones majors de 45 anys.
  • Dones que es trobin en alguna d’aquestes situacions: violència masclista, tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, o dones que exerceixen el treball sexual.
  • Persones que es trobin en situació de discriminació per la seva condició sexual o identitat de gènere.
  • Persones amb diversitat funcional.

A la convocatòria s’hi podran presentar els ajuntaments, els consells comarcals, les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació. Endemés, hi optaran les entitats sense ànim de lucre que actuïn a Catalunya. Les sol·licituds es podran presentar de l’1 al 23 de setembre, ambdós inclosos. L’execució del programa està previst que s’iniciï a principis de 2023.

Altres accions destinades a les persones del conflicte ucraïnès

Aquesta no és la primera iniciativa del Govern per mitigar els efectes humanitaris del conflicte a Ucraïna. Ja al mes de març, es va encetar un primer paquet de mesures urgents. A banda d’això, el passat 6 de maig el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, va presentar un paquet de mesures especials per ajudar les persones d’Ucraïna refugiades a Catalunya. Una de les prioritats va ser l’atenció personal i l’accés al món laboral les persones ucraïneses que arribaven a Catalunya. Per tal de fer-ho possible, es va instal·lar un punt d’atenció d’emergència a la Fira de Barcelona. Durant els gairebé dos mesos que va estar operatiu s’hi van atendre 526 persones.

A més, es va habilitar un servei d’atenció en llengua ucraïnesa, per tal de facilitar la inscripció telefònica a les persones demandants d’ocupació. Així mateix, a les oficines de treball del SOC s’han inscrit un total de 1.662 persones amb autorització de residència, que han pogut accedir a processos de selecció d’ofertes de treball així com a programes ocupacionals i serveis del SOC. Actualment, ja estan treballant 468 persones de les inscrites.

Una altra línia d’actuació ha estat la convocatòria del programa de subvencions per a la contractació de 30 persones refugiades en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (Programa Micromunicipis). Amb un pressupost de prop d’un milió d’euros, ara es troba en fase d’atorgament i es preveu que al mes de setembre, les persones seleccionades iniciïn el seu contracte laboral amb una durada de 12 mesos.

Amb la publicació d’aquesta convocatòria de Treball i Formació ja s’han posat en marxa totes les actuacions previstes.