L'Institut Català d'Energia ha detectat els efectes de la Covid-19 el consum energètic de la societat catalana
L’Institut Català d’Energia ha detectat els efectes de la Covid-19 el consum energètic de la societat catalana | GENCAT

 

L’Institut Català d’Energia ha publicat les primeres dades sobre el consum energètic produït a Catalunya l’any 2020. En total, el consum d’electricitat va reduir-se un 6,2%, el de gas natural un 8% i el de combustibles un 17,9%. Principalment, la disminució del consum energètic del 2020 és conseqüència de les mesures per combatre la Covid-19. Analitzant el consum per sectors, a la indústria va caure un 7,9% i als serveis un 12,2%. Tanmateix, a l’àmbit domèstic aquest va créixer un 1,9%.

Les dades obtingudes formen part dels balanços energètics dels anys 2018 i 2019 a Catalunya. També són resultat del balanç elèctric corresponent a l’any 2020. A partir d’aquestes dades, l’Institut Català d’Energia conclou que es compliran els objectius del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. Així doncs, l’any passat es va poder disminuir el consum d’energia final en un 20% respecte de la tendència prevista. A més, les dades preliminars mostren una creixent importància energètica de les renovables, que van contribuir amb el 9,9% del consum brut d’energia final.

Es van instal·lar 5.869 panells solars d’autoconsum: 3,5 vegades més que el 2019

Les dades publicades per l’Institut Català d’Energia també mostren el balanç elèctric de l’any 2020. Segons aquesta institució, la producció bruta d’energia va ser de 45.315,2 GWh. Pel que fa a les fonts que van produir aquesta electricitat, la principal va ser la nuclear amb un 54,9%. La segueixen els cicles combinats, amb un 12,2%, i les centrals hidroelèctriques amb un 12%. En total, un 19,8% de l’electricitat produïda a Catalunya va provenir de les energies renovables.

En aquest sentit, la principal font renovable d’energia elèctrica varen ser les centrals hidroelèctriques. Tanmateix, l’Institut Català d’Energia afirma que “l’any 2020 s’ha caracteritzat per un gran increment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic“. En total, es van instal·lar 5.869 d’aquestes infraestructures, que van sumar una potència de 49,5 MW. Aquesta quantitat d’instal·lacions d’autoconsum representa un increment de 3,5 vegades respecte de l’any anterior.