El CIAC, Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, s’ha mostrat contrari amb respecte del Reial Decret-Llei aprovat el passat 29 de març pel Consell de Ministres. El CIAC ha valorat aquesta mesura com un “autèntic desgavell”. A més, afirma que en aquesta situació les empreses es troben en un estat “d’indefensió” i es veuen limitades les seves possibilitats de supervivència.

En un comunicat, el CIAC afirma que “el govern carrega sobre les empreses la responsabilitat que l’economia no s’ofegui i les impossibilita generar cap mena d’ingressos”. Concretament, el clúster d’automoció critica l’obligació de suspendre l’activitat productiva sense oferir “cap mena de sortida viable”. En aquest sentit, el CIAC, proposa algunes mesures per pal·liar els efectes del decret: ajornament del pagament dels impostos, modificació de la fiscalitat o aprovació d’ERTO por causa de força major. De fet, fa uns dies el sector de l’automoció ja demanava flexibilitat a l’hora d’aprovar i tramitar els expedients temporals d’ocupació.

CIAC: “el més important és recuperar la producció”

Pel clúster català, el problema de la darrera mesura del govern radica en el seu plantejament. Segons afirmen, el Reial Decret-Llei “s’enfoca en com es recuperaran les hores, quan el més important és recuperar la producció”. El mateix comunicat es planteja, per exemple, “com ho faran les empreses del sector que tinguin torns de vuit hores”. D’altra banda, el CIAC adverteix que en cas de no poder recuperar la demanda, “no parlarem de modificar les jornades laborals, sinó les plantilles”.

L’escrit conclou destacant la necessitat de recuperar “una proposta coherent” pel sector de l’automoció catalana. Es tracta d’un sector que genera 23.000 milions d’euros l’any, amb una aportació al PIB català del 10%.