Consorci de Formació Professional d'Automoció

Aquest projecte formatiu pilot permetrà als estudiants formar-se en les competències clau de la Indústria 4.0.
Aquest projecte formatiu pilot permetrà als estudiants formar-se en les competències clau de la Indústria 4.0.

El Consorci de Formació Professional d’Automoció està impulsant diversos projectes en aquest 2021. Un d’ells permetrà la creació d’un nou programa formatiu pilot en col·laboració amb el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) i Eurecat Centre Tecnològic. Així doncs, d’aquest projecte naixerà el Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector (PFDA). Aquest itinerari tindrà l’objectiu de formar professionals preparats per a les noves tendències tecnològiques de la Indústria 4.0.

L’itinerari tindrà sis mòduls relacionats amb la Indústria 4.0. Amb una modalitat Blended Online, combinarà l’autoformació tutoritzada amb activitats presencials. Estarà especialment orientat a operaris i tècnics d’empreses relacionades amb l’automoció. Amb un enfocament molt pràctic, el Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector estarà especialment dissenyat per generar una ocupació de qualitat i amb un alt valor afegit. A més, cal destacar que aquest programa pilot està 100% subvencionat pel Consorci de Formació Professional d’Automoció i, per tant, no té cap cost pels participants.

Un programa pilot estructurat en 6 mòduls relacionats amb la Indústria 4.0

Així doncs, el Programa de Futur Digital de l’Automoció: Tendències disruptives del sector tindrà un itinerari format per sis mòduls formatius. En aquests mòduls, l’alumnat obtindrà coneixement sobre les principals tendències i tecnologies que conformen la Indústria 4.0. Amb un enfocament principalment pràctic, el programa permetrà als participants assolir les competències que marcaran el present i el futur de l’automoció.

Els mòduls s’estructuren de la següent manera:

  • Mòdul 1 – Tecnologia, talent i transformació a l’era digital (1 setmana).
  • Mòdul 2 – Intel·ligència Artificial i tecnologia de dades (6 setmanes).
  • Mòdul 3 – Tendències de producte i servei (5 setmanes).
  • Mòdul 4 – Materials avançats (4 setmanes).
  • Mòdul 5 – Sistemes intel·ligents per a la manufactura (10 setmanes).
  • Mòdul 6 – Mobilitat elèctrica i sostenibilitat (5 setmanes).

Vols consultar tota la informació sobre aquest programa pilot?

Una formació dissenyada a partir de les necessitats de l’automoció

Aquest projecte pilot neix amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives detectades a l’estudi Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya. Així doncs, la nova formació promoguda pel Consorci ha estat especialment dissenyada per adaptar-se a les necessitats reals de les empreses. La seva finalitat serà la d’acompanyar l’automoció en el seu procés d’adaptació i transformació digital.

El nou programa també permetrà als participats desenvolupar competències i aptituds en àmbits de coneixement clau per la transformació de la indústria. Això permetrà, alhora, fomentar el lideratge digital intern de Catalunya, empoderant tant als professionals de l’automoció com a les empreses.