El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell està buscant empreses perquè acullin alumnes en pràctiques. Es tracta de pràctiques de caràcter no laboral, que no suposen cap cost per les companyies. Durant les setmanes vinents, alumnes que cursen formació pràctica al CFPA conclouran els seus itineraris formatius. Tanmateix, per poder finalitzar els seus cursos de manera efectiva, han de dur a terme el mòdul de pràctiques professionals en un lloc de treball real. Per això, des del Centre de Formació Professional d’Automoció es busquen empreses interessades per acollir alumnes en pràctiques no laborals. Qualsevol empresa que pugui estar interessada, pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Professional d’Automoció Trucant al número de telèfon 93 882 83 47. També es pot contactar amb el CFPA mitjanant l’adreça de correu electrònic cfpacmartorell@gencat.cat, o bé omplint el següent formulari.

Les pràctiques podran tenir una durada d’entre 200 i 600 hores. En ser de caràcter no laboral, no suposen cap despesa per l’empresa. A més, les pràctiques estaran tutoritzades per part del personal docent i tècnic del Centre de Formació Professional d’Automoció. Així doncs, el CFPA busca empreses que puguin oferir pràctiques als alumnes de les següents formacions disponibles al Centre:

  • Pintat i manteniment de carrosseries.
  • Producció mecanitzada i manteniment industrial.
  • Automatització de circuits hidràulics i pneumàtics.
  • Mecanització per arrencada de ferritja.
  • Operacions auxiliars de fabricació mecànica.
  • Reparació i manteniment de vehicles elèctrics.

Pràctiques al CFPA, un centre que marcarà el futur de l’automoció catalana

El Centre de Formació Professional d’Automoció són unes instal·lacions adscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Al CFPA s’hi desenvolupen programes de formació contínua i ocupacional. Sobretot, es porten a terme programes relacionats amb els sectors de l’automoció i l’automatització industrial. El seu objectiu és desenvolupar l’ocupació laboral a la indústria automobilística de Catalunya. Per això, el Centre impulsa la qualificació de la mà d’obra del sector, millorant així la competitivitat de les empreses.

En total, les instal·lacions tenen una superfície superior als 10.000 m². En aquest espai es troben 34 aules, un taller multidisciplinari de 2.300 m² i una biblioteca. Durant la 41a edició del Saló Internacional de l’Automòbil a Barcelona, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va assegurar que «el CFPA ha de ser puntvca de llança en la transformació del sector». D’altra banda, Torrent va destacar el potencial de les instal·lacions per impulsar «una indústria competitiva en qualitat de treball».