Consorci de Formació Professional d'Automoció

El big data representa el 4% del PIB europeu i genera més de 10 milions de llocs de feina a europa | ACCIÓ

 

Catalunya compta amb 220 empreses dedicades al big data, que donen feina a 2.500 persones i facturen uns 250 milions d’euros. Així ho indica un estudi elaborat per ACCIÓ, agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement. A més, aquest informe fa un repàs de les tendències actuals relacionades amb aquesta tecnologia a escala mundial.

Segons l’estudi d’ACCIÓ, el big data són “aquells volums de dades tan grans i complexos que, per poder-se processar i extreure’n valor, requereixen l’ús de tecnologies no tradicionals“.  Aquests volums tan grans d’informació s’han de processar tan ràpidament com es pugui per tal d’aprofitar el seu potencial. Per això, constantment sorgeixen noves eines tecnològiques capaces de processar cada cop més informació. En aquest sentit, són essencials altres tecnologies, com ara la intel·ligència artificial o el machine learning. A causa de la creixent importància de les dades, el big data és una solució molt habitual en una gran quantitat de sectors. Entre ells l’automoció, que habitualment fa servir sistemes tecnològics molt avançats que necessiten processar una gran quantitat de dades.

El big data a Catalunya: un sector en clar creixement

L’informe aporta altres xifres sobre l’status quo del big data a Catalunya. Les empreses dedicades a aquesta companyia són fonamentalment pimes, suposant un 89% del total. A més, es tracta d’una indústria eminentment emergent, ja que el 61,4% de les companyies tenen menys de 10 anys de vida. De fet, el 38,2% són startups. Alhora, però, és un sector que genera grans quantitats de diners. Tant és així, que el 35,5% d’aquestes companyies factura més d’un milió d’euros, i el 12,7% més de 10 milions. L’informe d’ACCIÓ també destaca el potencial internacional de les empreses del big data: el 25,5% de les empreses que hi operen a Catalunya són exportadores.

Un 64,1% de les companyies del sector es dediquen a l’anàlisi de dades, mentre el 38,2% són proveïdors de tecnologia. A més, aquestes empreses destaquen per la seva transversalitat, ja que participen en diversos sectors: automoció, salut, alimentació, comerç electrònic o les finances. Per això, el big data serà un element fonamental per l’evolució del teixit empresarial català cap a la Indústria 4.0.

Es preveu que el volum mundial de dades es multipliqui per cinc d’aquí a 2025

A escala mundial, el big data és un sector en clar creixement. De fet, les previsions indiquen que el volum de dades mundials es multiplicarà per cinc d’aquí al 2025. L’any 2020, aquesta tecnologia va representar el 4% del PIB europeu, a més de generar més de 10 milions de llocs de treball. Segons l’estudi d’ACCIÓ, el big data i la intel·ligència artificial incrementaran el PIB mundial en un 1,2% durant els pròxims 10 anys. Així, aquestes tecnologies generaran un total de 13.000 milions d’euros en la dècada vinent.

D’altra banda, cal tenir en compte que la pandèmia ha incrementat encara més la importància global del big data. La Covid-19 ha accelerat la digitalització de la societat, provocant un increment en les dades generades. A més, la mateixa gestió del coronavirus ha posat de manifest la necessitat de disposar i gestionar la informació. Només amb una correcta interpretació de les dades permet actuar correctament davant la pandèmia. Per tant, el big data continuarà essent determinant, per exemple, en el procés de vacunació, en el desplegament de proves diagnòstiques o en el desenvolupament d’estudis científics per comprendre millor aquesta malaltia.