Consorci de Formació Professional d'Automoció

El Departament d’Educació ha presentat les mesures per flexibilitzar les pràctiques d’FP davant la Covid-19 | EDUCACIÓ

 

El Departament d’Educació ha flexibilitzat les pràctiques dels alumnes de Formació Professional a les empreses. Ho ha fet a través d’una resolució motivada per la reducció de l’oferta de pràctiques d’FP a determinats sectors causada per la Covid-19. La resolució desenvolupa el Reial Decret-llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual es proposen mesures urgents en l’àmbit de l’educació no universitària. Amb aquesta mesura, Educació vol que els alumnes d’FP afectats puguin completar els seus estudis, i així seguir formant-se o incorporar-se al món laboral.

Les mesures de flexibilització de les pràctiques a l’empresa afectaran les dues modalitats d’FP: l’ordinària (Formació en Centres de Treball, o FCT) i l’FP Dual. Concretament, aniran destinades als alumnes de Formació Professional Inicial, d’ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, d’Arts Escèniques, d’Esportius, de Formació Professional Bàsica, de Programes de Formació i Inserció, d’Itineraris Formatius Específics i d’Artístics Superiors. Per cada una d’aquestes formacions, es prendran mesures específiques per tal de flexibilitzar les pràctiques laborals.

Les quatre mesures per flexibilitzar les pràctiques d’FP ordinària

Pels programes de Formació en Centres de Treball, el Departament d’Educació ofereix quatre mesures pels programes que tinguin una oferta de pràctiques suficient:

  • Exempció de la Formació en Centres de Treball en menys hores de les previstes fins ara. En FP inicial es rebaixa a la meitat: un alumne pot tenir l’exempció de les pràctiques si acredita mig any d’activitat laboral (fins ara es requeria un any).
  • Reducció excepcional del nombre d’hores de pràctiques. Els centres educatius poden aplicar la reducció excepcional del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. Aquesta reducció arriba fins al mínim d’hores establertes en els reials decrets que estableixen cada títol i els seus ensenyaments mínims. Per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’FP, poden passar de les 400 hores fins a les 220 hores.
  • Als programes d’FCT a distància en què hi hagi dificultats per dur-la a terme presencialment, cal garantir com a mínim, que un terç de la durada de les pràctiques es faci en modalitat presencial. Si les dificultats impliquen que cal fer a distància més dels dos terços de les hores, caldrà justificar-ho.
  • Substitució de l’FCT per altres activitats equivalents. A partir del dia 1 de febrer de 2021, si s’ha constatat la impossibilitat de fer o de completar les hores mínimes establertes per a cadascun dels ensenyaments professionalitzadors, la direcció del centre educatiu pot substituir l’estada a l’empresa per l’elaboració d’un projecte integrat relacionat amb els estudis cursats.

FP Dual: els centres decidiran entre les diferents opcions de flexibilització

La resolució publicada pel Departament d’Educació també estableix mesures per flexibilitzar les pràctiques professionals als graus d’FP Dual. En cas que l’empresa tingui dificultats per poder continuar oferint les pràctiques, els centres educatius podran decidir entre les diferents opcions de flexibilització. Així, els centres d’FP podran acceptar una reducció addicional de les pràctiques respecte de les hores inicialment previstes. Aplicant aquesta reducció, l’alumnat haurà de realitzar un mínim de 680 hores a la seva estada en pràctiques.

D’altra banda, la resolució també preveu com actuar quan un alumne o alumna hagi d’interrompre la seva estada a l’empresa havent realitzat menys de 680 hores. En aquests casos, els centres podran reconèixer les hores d’FCT amb les hores que hagi realitzat l’estudiant en l’empresa en modalitat dual. Tanmateix, l’alumnat deixarà de tenir la condició d’FP Dual i cursarà l’FP ordinària. En tot cas, es garantirà el retorn a la modalitat dual si la situació de l’empresa ho permet.