Damià Calvet: "El PDU serà un impuls definitiu a la industrialització del país i del Baix Llobregat nord"
Damià Calvet: “El PDU serà un impuls definitiu a la industrialització del país i del Baix Llobregat nord” | DTES

 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat a Martorell el Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica del Baix Llobregat nord. Es tracta d’una normativa que afecta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. Han assistit a l’acte l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra.

Els PDU són una figura de la planificació urbanística que afecta diversos municipis. Aquests documents se centren en sectors d’activitat concrets, o bé en peces de sòl amb un clar interès públic. El PDU del Baix Llobregat nord anirà enfocat a generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i territorial. Així doncs, aquest PDU estableix els criteris per crear bulevards urbans que facilitin la mobilitat entre els municipis, prioritzant l’ús del transport públic, la bicicleta i els carrers de vianants. D’altra banda, el Pla director urbanístic fixarà les directrius per garantir la funció dels corredors ecològics, mantenir l’activitat agrària de la zona i millorar els camins rurals.

Damià Calvet: “El PDU es posa al servei de la indústria per dinamitzar l’economia”

En paraules del conseller Calvet, “el PDU crea les condicions i es posa al servei de la indústria per dinamitzar l’economia i generar ocupació de qualitat“. Aquesta ocupació, assegura, serà fruit dels “nous usos industrials i logístics que han de generar més i millors oportunitats per a la gent”. Segons Damià Calvet, el PDU “respon a les necessitats de les indústries que ja tenim en aquest entorn però també busca noves oportunitats”. El conseller ha afegit que “estem vivint una revolució tecnoecològica que ha de portar més capacitats de digitalització i innovació tecnològica a les indústries però també ha d’incorporar elements com la mobilitat sostenible o la transició energètica”.

El Pla director urbanístic del Baix Llobregat nord s’ha tramitat de manera coordinada amb el Pla director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, aprovat el mes de juliol. El nou PDU delimitarà tres sectors geogràfics d’activitat econòmica. A més, per cadascun d’aquests sectors es definiran els elements estructurals, la seva relació amb les ciutats existents i la possibilitat d’ubicar-hi equipaments logístics, industrials i terciaris. Aquests sectors seran el Sector Cinturó Oest, el Sector Can Cases i el Sector Xàmenes.

Mapa amb els diferents sectors planificats al PDU
Mapa amb els diferents sectors planificats al PDU | DTES

 

Segons el titular del Departament de Territori i Sostenibilitat, “s’està treballant en els convenis, en el projecte d’urbanització i de reparcel·lació perquè el tercer trimestre de l’any vinent puguin començar aquestes obres”. Sobre aquest projecte, Calvet assegura que “serà un impuls definitiu a la industrialització del país i del Baix Llobregat nord”.

Els tres sectors delimitats pel PDU del Baix Llobregat nord

El Sector Cinturó Oest estarà situat en els termes municipals d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. En total, tindrà una superfície de 118 hectàrees. Segons Damià Calvet, aquest sector “endreça, reordena i potencia la indústria automobilística més important del país, la Seat”. Així, el Sector Cinturó Oest inclou els terrenys de la fàbrica de Seat, des de l’avinguda de Ca n’Amat, a l’extrem nord, fins al parc forestal de Can Cases, al sud. Tanmateix, el Centre Tècnic i el Centre de Recanvis de SEAT no en formaran part, ja que estan edificats sobre sòl urbà consolidat. Aquest sector tindrà un sostre edificable màxim de 283.921 m². Quan aquest sector estigui construït, està previst convertir la banda oest de les instal·lacions de Seat en el nou front urbà de l’empresa. Aquestes obres permetran connectar el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que farà d’eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l’oest de l’A-2.

El Sector Can Cases és una zona amb 6 hectàrees de superfície. És una parcel·la triangular que limita al sud amb la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a l’est amb l’antiga carretera N-II, i a l’oest amb el ramal d’enllaç de l’A-2 i l’AP-7. Per causa de la seva proximitat a la Seat, s’espera que aquesta zona tingui una forta activitat vinculada amb l’empresa d’automoció. El sostre màxim d’aquest sector serà de 39.486 m².

El Sector Xàmenes es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Tindrà una superfície de 52 hectàrees i un sostre màxim de 196.072 m². El PDU planteja que esdevingui un nou sector d’activitat econòmica vinculat al sistema urbà de Martorell. Les obres d’aquest sector s’han planificat per minimitzar el seu impacte paisatgístic, i segons el conseller els costos d’urbanització d’aquest sector seran propers als 30 milions d’euros.

Conseller Calvet: “Els bulevards urbans són les vies millor pensades per a la gent”

El PDU recupera el concepte de bulevards urbans descrit al PDUI de la ròtula de Martorell-Abrera. Així, aquest document defineix els bulevards urbans com a eixos cívics d’un carril per sentit per al trànsit motoritzat. Aquestes vies donen preferència de circulació al transport públic. A més, estan equipades amb carrils bici i itinerari per a vianants.

El pla urbanístic estableix la creació d’una via que uneixi el centre de Martorell amb la recta de Seat i amb el centre d’Abrera pels laterals de l’A-2. A partir d’aquest punt, la via es bifurcarà cap a Olesa de Montserrat per la C-55, o bé cap a Esparraguera també pels laterals de l’A-2. Així, al bulevard adjacent a la nova façana oest de Seat s’hi ubicaran equipaments i usos terciaris. A més, està prevista la instal·lació d’espais lliures i aparcaments pels treballadors. Aquesta mesura també està prevista al voltant del nus de la C-55 a Abrera.

En aquest sentit, Damià Calvet  ha destacat que “ja fa anys que els sectors d’activitat econòmica eren com la part del darrere de les ciutats, amb molts dèficits”. Tanmateix, el conseller defensa que ara “els territoris intel·ligents integraran de manera ben resolta tant els entorns urbans com els centres de producció”. Per això, Calvet destaca que “les connexions entre els sectors on anirà indústria i els existents han d’estar ben resolts”. En aquest sentit, afirma que els bulevards urbans són la millor opció perquè són “les connexions millor pensades per a la gent”.

Preservació dels corredors ecològics

Aquest nou PDU atorga una gran importància als corredors ecològics. El document farà un èmfasi especial en establir-ne els límits, així com en la regulació de la seva relació amb els nuclis urbans. L’objectiu d’aquestes mesures és el de potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics metropolitans. En paraules de Calvet, “el PDU posa sobre la taula la preservació dels aspectes més assocats al medi natural, a l’entorn i la biodiversitat de la llera oest del Llobregat o de l’eix Magarola-anoia, i fa especial èmfasi en el paisatge que s’ha de preservar”.

Mapa on es poden veure els corredors ecològics plantejats al PDU del Baix Llobregat nord. | DTES

 

En total, s’han definit dos corredors ecològics, el de Magarola-l’Anoia i el de la Llera oest del riu Llobregat. En ambdós casos, el PDU estableix les directrius per garantir la continuïtat de les rieres i els torrents d’aigua. També s’ha previst com evitar la continuïtat urbana entre Sant Esteve Sesrovires, Martorell i Abrera. A més, es potenciarà la diversitat agroforestal i els seus valors productius, ambientals i paisatgístics. Així, s’espera preservar i millorar la xarxa de camins rurals existent.