Consorci de Formació Professional d'Automoció

Curs de tutors i tutores d'empresa
La Formació Professional Dual o FP Dual és la modalitat formativa que més s’adapta a les necessitats reals de la indústria. La raó és simple, alterna el centre educatiu i l’aprenentatge a l’aula amb la pràctica en un centre de treball. Per això, és un programa molt beneficiós tant per les empreses com per l’alumnat. En primer lloc, perquè permet a les empreses captar talent i millorar la qualificació dels seus empleats. En segon lloc, perquè ajuda a l’alumne a veure incrementades les seves oportunitats d’inserció laboral.

Però en la planificació d’aquestes pràctiques laborals, comença a ser bàsica la figura d’un tutor que monitori de primera mà a aquests alumnes-aprenents. El seu mestratge els ajuda a entendre millor la funcionalitat de l’empresa.

Amb el suport del Consorci de Formació Professional d’Automoció

El passat 25 d’octubre va finalitzar la primera edició del curs de Formació de Tutors i Tutores d’Empresa pels alumnes que cursen l’FP Dual en el sector de l’automoció. Realitzat per L’Escola d’Estudis Superiors Professionals (ESEP), aquest mòdul formatiu està pensat per persones que en algun moment hagin de tutoritzar als alumnes-aprenents que estiguin fent pràctiques de formació professional en règim laboral a la seva empresa.

El curs va començar el 13 de setembre, organitzat amb el suport del Consorci de la Formació Professional d’Automoció, que ha subvencionat la realització del curs, i amb la col·laboració del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC), que ha intervingut a la difusió del projecte entre tots els seus associats.

Una figura imprescindible en el nou marc laboral

La figura del tutor de l’aprenent que cursa pràctiques a les empreses és una figura nova, però essencial i bàsica per poder aprofundir en el coneixement de les eines de la modalitat de l’FP Dual. En aquest sentit, permet determinar els objectius a aconseguir amb base real. D’aquesta forma, aprenents i tutors tenen una millor capacitat de planificació de la formació concreta a desenvolupar.

El curs ha finalitzat amb èxit i una avaluació molt positiva per part dels alumnes participants, futurs tutors que ara tenen un bagatge òptim per complir amb aquestes tasques. Han obtingut eines imprescindibles per la gestió estratègica, de seguiment i avaluació dels alumnes-aprenents que van a les empreses.

Tot està llest per una segona edició d’aquests estudis. L’equip docent d’ESEP està preparat per continuar formant a més futurs tutors i tutores d’empresa.