El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut de fins a 2.000 euros per als autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a causa del coronavirus. L’ajut estarà disponible pels autònoms d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts d’ingressos.

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per al treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus. Imatge: PIMEC

 

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Els criteris per accedir a l’ajut pels autònoms afectats pel coronavirus

Per accedir a l’ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA). A més, hauran de tenir el seu domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes al 2019.

El càlcul serà diferent per les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any. En aquest cas, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini. Tanmateix, serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.