L’últim trimestre de l’any 2019, el Consorci de Formació Professional d’Automoció ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Futureway, entitat sense afany de lucre que té com objectiu orientar i integrar joves amb dificultats dins del mercat laboral.

El Consorci com a instrument de formació, qualificació i innovació del sector de l’Automoció, té entre les seves finalitats promoure la formació certificable al llarg de la vida professional i laboral, a més d’ impulsar projectes experimentals i experiències pilot.

Per aquest motiu, ambdues entitats han establert, amb la signatura d’aquest conveni, un protocol de col·laboració. Aquest acord té l’objectiu de promoure un projecte pilot per a la millora de la formació i l’ocupabilitat de persones joves amb dificultats. Per tant, aquest projecte ha d’ajudar a aquests joves a adquirir els perfils professionals necessàries per a la seva inserció en l’àmbit del sector de l’automoció.

Aquest projecte abastarà les següents actuacions:

  • L’anàlisi dels perfils de les persones amb dificultats que es podran beneficiar del projecte pilot.
  • Detectar els perfils que necessiten les empreses d’automoció i que són de difícil cobertura.
  • Realitzar una anàlisi comparatiu entre els perfils de les persones que es disposa, així com dels llocs de treball que ofereixen les empreses.
  • Identificar els possibles gaps formatius i competencials entre l’oferta i la demanda.

Més sobre la Fundació Futureway

La Fundació Futureway és un projecte social impulsat l’any 2016 per Eduardo Salvador, Fundació Bancària la Caixa i Abertis Infraestructuras.

La missió de la Fundació Futureway és la de promoure un entorn social estable i sostenible. Per aquesta raó, els eixos per assolir aquest objectiu són la integració de les persones, la educació i la formació, el respecte pel medi ambient i el desenvolupament de programes d’innovació inclusiva.

La Fundació, per tant, té la vocació d’esdevenir un agent de canvis efectius. En conseqüència, actua en base als objectius que permetin desenvolupar programes amb un major impacte social al territori. A més, defineix la honestedad, la generositat, el compromís social, la transparència, la integritat, el rigor, la disciplina i la cura pel detall com els seus principals valors.

La Fundació aposta per introduir propostes i elements diferencials. Per aquest motiu, dissenya i executa els seus programes alineant-se amb les tendències del moment.

L’any 2015, l’Organització de les Nacions Unides va establir els Objectius Globals per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta iniciativa té com a objectiu que al 2030 s’hagin assolit 17 objectius concrets que ajudin a desenvolupar un món més just.

Els 17 Objectius Globals per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU que la Fundació Futureway té com a referència
Els 17 Objectius Globals per al Desenvolupament Sostenible establerts per l’ONU. Imatge: Diputació de Barcelona

 

Per tal d’incorporar-se a aquest moviment, la Fundació Futureway basa les seves actuacions  en 8 d’aquests 17 objectius definits per l’ONU.