Consorci de Formació Professional d'Automoció

A partir de l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, el Consorci de Formació Professional d’Automoció ha dissenyat i implementat un nou pla de reincorporació als centres de treball, efectiu a partir de l’1 de setembre de 2021.

Aquest document estableix les condicions de la modalitat mixta de prestació de serveis presencial i el règim de teletreball, per les dues persones que confeccionen la plantilla del Consorci de Formació Professional d’Automoció. El nou pla de desenvolupament també estableix les bases per modificar les condicions de teletreball, en funció de les necessitats dels serveis, la capacitat dels espais de treball i el compliment de les mesures i instruccions en matèria de prevenció de riscos laborals que s’estableixin en el Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA), seu del Consorci, per part del SOC.

D’altra banda, el document fixa els criteris i mesures de prevenció contra la COVID-19 en tots els serveis i procediments del Consorci de Formació Professional d’Automoció, incloent-hi atenció al públic, reunions de treball, processos selectius, etc.