El Sector de la Formació Professional (FP) a Catalunya rep un impuls significatiu amb la incorporació d’innovadores eines de simulació per a la millora de la qualificació professional del sector del transport per carretera. Els consellers d’Educació i de Territori han presentat un acord que permetrà la instal·lació d’un simulador de conducció de vehicles de carretera en cinc centres de tot el territori català.

Millorant la Formació Professional en el Sector del Transport per Carretera

L’Institut Pere Martell de Tarragona ha estat escollit com a centre d’excel·lència per a la presentació d’aquesta iniciativa. En aquest institut s’ha instal·lat el primer simulador que permet als alumnes del grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera realitzar pràctiques de conducció en diversos tipus de vehicles.

Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a la necessitat de millorar la formació i qualificació professional del sector del transport per carretera a Catalunya. Els consellers d’Educació i de Territori han destacat la importància d’aquest sector per a l’economia catalana, ja que genera al voltant de 110.000 llocs de treball.

Els cinc centres d’FP que oferiran aquest cicle formatiu de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera són l’Institut Pere Martell de Tarragona, La Caparrella de Lleida, l’Institut de Vic, La Mercè de Barcelona i Montilivi de Girona. Aquests centres s’han convertit en referents de la formació en aquest àmbit i ofereixen als alumnes una oportunitat única d’adquirir les habilitats i coneixements necessaris per a la conducció de vehicles de transport per carretera.

Un Acord que Impulsa l’Oferta Formativa

Aquest acord, signat pels departaments d’Educació, de Territori i d’Empresa i Treball, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT) i la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), té com a objectiu principal millorar l’oferta formativa en el sector del transport per carretera.

Amb aquest acord, es pretén implementar i impulsar una oferta formativa que s’ajusti a les necessitats del sector, així com millorar i promoure les qualificacions professionals i facilitar la inserció laboral dels professionals. També es busca proporcionar personal expert per a la millora de la formació i la qualificació professional, així com facilitar la formació del professorat.

Simuladors de Conducció: Un Pas Important Cap a la Formació de Qualitat

Un dels aspectes més destacats d’aquest acord és la instal·lació de simuladors de conducció de vehicles de transport per carretera, finançats pel Departament de Territori amb la col·laboració de FECAV i CETCAT. Aquests simuladors representen una eina fonamental per als alumnes del cicle formatiu de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, ja que els permeten reforçar les seves habilitats de conducció en diversos escenaris virtuals.

Amb aquesta nova tecnologia, els alumnes podran practicar maniobres de conducció com l’aparcament, la càrrega i la descàrrega, així com els girs en diferents tipus de vehicles, com tractors, camions rígids, camions articulats amb remolc, camions cisterna, camions forestals i autobusos. Els simuladors ofereixen un ampli ventall de pràctiques preprogramades i també permeten la creació de nous exercicis adaptats al currículum, dissenyats pels mateixos professors. A més, les associacions FECAV i CETCAT també tindran accés a aquests simuladors per a tasques de formació.

La Importància de la Formació Professional en el Sector del Transport per Carretera

A més de l’FP en l’àmbit educatiu, aquest acord també té com a objectiu donar resposta a les necessitats del teixit productiu del sector del transport per carretera. A través del SOC, s’impulsarà l’obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals relacionades amb aquest sector. Es promouran especialitats vinculades a la preparació per a l’obtenció dels permisos oficials de conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies i viatgers per carretera. A més, s’aportarà suport als centres acreditats i inscrits pel Departament d’Empresa i Treball.

Una Oportunitat per als Alumnes Interessats

El cicle formatiu de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, amb una durada de fins a 2.320 hores distribuïdes en dos cursos, ofereix als alumnes una formació de qualitat en modalitat dual. Aquest cicle proporciona els coneixements professionals necessaris per a la conducció de vehicles de transport per carretera i permet obtenir el certificat d’aptitud professional de viatgers i mercaderies (CAP).

Durant el segon curs, els alumnes que ja hagin obtingut el CAP i els permisos C o D tindran l’oportunitat de realitzar una formació dual efectiva d’entre 900 i 1.000 hores en empreses del sector del transport de mercaderies i viatgers.

Impulsant l’Oferta Formativa i la Qualificació Professional

L’acord signat entre els departaments d’Educació, Territori i Empresa i Treball, juntament amb altres entitats i associacions representatives del sector, té com a finalitat impulsar l’oferta formativa i la qualificació professional en el sector del transport per carretera.

Amb aquest conveni, es pretén millorar la preparació dels professionals del sector, proporcionant-los les eines i els coneixements necessaris per afrontar els reptes actuals i futurs. Això no només beneficia els mateixos professionals, sinó que també contribueix al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

Un Simulador Avançat per a una Formació de Qualitat

La instal·lació del simulador de conducció de vehicles de transport per carretera en els cinc centres d’FP seleccionats és una aposta clara per una formació de qualitat i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

Aquesta tecnologia avançada permet als alumnes desenvolupar i perfeccionar les seves habilitats de conducció en un entorn virtual realista i segur. Els simuladors ofereixen una àmplia gamma d’escenaris i vehicles, proporcionant una experiència pràctica i immersiva.

L’Al·licient de les Pràctiques Duals i les Oportunitats Laborals

Un dels avantatges més rellevants d’aquest cicle formatiu és la possibilitat de realitzar pràctiques duals en empreses del sector durant el segon curs. Aquesta oportunitat permet als alumnes posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula i familiaritzar-se amb l’entorn laboral real.

A més, a través d’aquestes pràctiques, els alumnes poden establir contactes i estendre la seva xarxa professional, augmentant així les seves possibilitats d’inserció laboral un cop finalitzada la formació.

Un Compromís per a un Futur Prometedor

La col·laboració entre els diferents agents implicats en aquest acord reflecteix el compromís envers la millora de la formació i la qualificació professional en el sector del transport per carretera.

Aquests esforços conjunts tenen com a finalitat proporcionar als alumnes les eines i les oportunitats necessàries per desenvolupar una carrera professional d’èxit en aquest sector tan rellevant per a l’economia catalana.

En definitiva, la instal·lació dels simuladors de conducció de vehicles de transport per carretera en cinc centres d’FP de Catalunya és un pas significatiu cap a la millora de la formació i la qualificació dels professionals d’aquest sector.

Aquesta iniciativa permetrà als alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera desenvolupar les seves habilitats i adquirir experiència pràctica en un entorn virtual realista. Els simuladors ofereixen una àmplia gamma de vehicles i escenaris, permetent als alumnes practicar diverses maniobres de conducció com ara aparcament, càrrega i descàrrega, i girs en diferents tipus de vehicles de transport.

A més, el conveni signat entre els departaments d’Educació, Territori i Empresa i Treball, juntament amb altres entitats i associacions representatives del sector, té com a objectiu impulsar l’oferta formativa i millorar les qualificacions professionals en el camp del transport per carretera. Això es tradueix en una preparació més completa i actualitzada per als professionals del sector, contribuint així al seu creixement i desenvolupament personal.

És important destacar que aquest cicle formatiu de grau mitjà ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques duals en empreses del sector durant el segon curs. Aquesta experiència laboral proporciona als alumnes una visió pràctica de la seva professió i els permet establir contactes professionals que poden ser beneficiosos per a la seva futura inserció en el mercat laboral.

En conclusió, la instal·lació dels simuladors de conducció de vehicles de transport per carretera en cinc centres d’FP de Catalunya és un avenç significatiu en la millora de la formació dels professionals d’aquest sector. Aquesta iniciativa proporciona als alumnes les eines i l’experiència pràctica necessàries per afrontar amb èxit els reptes professionals en el camp del transport per carretera. A més, el compromís dels diferents agents implicats en aquest conveni reflecteix la importància d’impulsar l’oferta formativa i les qualificacions professionals per promoure el creixement i el desenvolupament d’aquest sector clau per a l’economia catalana.