L’empresa catalana de mecanització Cimatech ha publicat un eBook on analitzen els reptes que han d’afrontar els motllistes i matricers en el seu dia a dia. A més, aquesta obra para de com la seva plataforma CAD/CAM permet a Cimatech seguir sent competitius en un mercat globalitzat. Segons afirma l’empresa barcelonina, “la nostra plataforma integrada de CAD/CAM permet la recuperació de la inversió en molt poc temps”. L’eina de Cimatech permet millorar la productivitat, la integració de processos, la implementació de canvis d’enginyeria i noves possibilitats de fabricació.

L’eBook Per què els motllistes i matricers necessiten una solució de software CAD/CAM integrada i dedicada? dóna informació sobre els avantatges de començar a utilitzar sistemes de mecanització CAD/CAM integrats. D’aquesta manera, Cimatech pretén resoldre els dubtes dels motllistes i matricers sobre els sistemes de mecanització CAD/CAM integrats.

Els sistemes  integrats de Cimatech redueixen els temps de disseny i fabricació en un 50%

Els sistemes CAD i CAM independents tenen certs inconvenients, com ara les dificultats per la traducció d’arxius, errors en passar-los d’un sistema a un altre o la impossibilitat d’operar de manera simultània. A més, aquests sistemes manquen d’eines específiques pel disseny i fabricació de components de motlles i matrius. D’altra banda, tampoc permeten incorporar canvis en el disseny de les peces. Aquests problemes, assegura Cimatech, “impliquen costos en temps i diners”. Tanmateix, els sistemes de CAD/CAM integrat, com els que ofereix Cimatech, poden resoldre molts d’aquests problemes de manera ràpida i senzilla. També permeten incorporar qualsevol canvi a la geometria de manera instantània. Addicionalment, Cimatech ofereix un servei tècnic especialitzat en motlles i matrius per resoldre qualsevol incidència a la qual s’hagin d’enfrontar els professionals motllistes i matricers.

Des de l’empresa catalana asseguren que les seves plataformes integrades “automatitzen bona part dels processos de disseny i fabricació”. D’aquest amanera, es redueixen els temps de disseny i mecanització, desenvolupament i fabricació i, en conseqüència, incrementant la rendibilitat. Segons Cimatech, els errors de traducció es poden reduir en un 100% i el temps d’entrega d’utillatges en un 70%. A més, el temps necessari per dissenyar, fabricar i erosionar elèctrodes es redueix en un 50%.