El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de Martorell ha acollit la jornada Fabricar automòbils sostenibles a Catalunya, organitzada per CCOO. En aquest espai, es va presentar el seu informe Metamorfosi i renaixement del sector de l’automoció a Catalunya. L’informe elaborat pel sindicat assenyala que els vehicles elèctrics i la mobilitat compartida marcaran el futur de l’automoció. Principalment, a causa de l’aparició de lleis, regulacions i estratègies per reduir les emissions a diverses ciutats.

Imatge d'una de les presentacions sobre el futur de l'automoció a Catalunya
A la jornada es va debatre sobre el present i futur del sector de l’automoció. Fotografia: CCOO Catalunya

 

A més de comentar l’estudi, s’ha conversat sobre els reptes sindicals i la transformació del sector de l’automoció. Als actes van intervenir Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Competitivitat; Raúl Blanco Díaz, secretari general d’Indústria; Mario Armero, vicepresident executiu d’ANFAC; i Agustín Martín, secretari general de CCOO d’Indústria estatal.

El futur de l’automoció passarà pel vehicle elèctric i la mobilitat compartida

Segons l’informe, la indústria de l’automòbil “es troba a les portes d’un canvi radical en la seva estructura que veurem la dècada vinent”. Les tecnologies digitals i de connectivitat, així com el vehicle compartit, són els eixos de canvi que preveu l’informe. CCOO afirma que “la mobilitat elèctrica és la millor solució des del punt de vista de la sostenibilitat i l’eficiència. Així mateix, el concepte de vehicle compartit o de lloguer en lloc de vehicle de propietat apunta també cap a la màxima eficiència”.

A més, destaca la posició dominant al sector del mercat asiàtic. L’estudi estima que “l’aportació a la cadena de valor afegit en el vehicle elèctric es distribuirà, entre les bateries (40%), l’electrònica i la connectivitat (40%), i la resta de components i fabricants (20%), aproximadament”. Aquesta distribució, cita l’informe, plantejarà reptes per a la indústria catalana, donat el domini de la Xina i Corea del Sud respecte les bateries i l’electrònica. Per tant, s’estima que la indústria de l’automoció es desplaci cap a l’Àsia. Per evitar-ho, CCOO fa èmfasi a la necessitat de la implicació de les empreses i l’administració per “incorporar-se al canvi”.

Les bateries, element clau per al futur del vehicle elèctric

CCOO estima al seu informe que “en els vehicles elèctrics, les bateries representen una part molt important del cost total (s’estima que un 40%). Per tant, es tracta del component més estratègic“. En aquest sentit, se cita l’abaratiment del cost de les bateries, així com l’optimització del seu funcionament, com a elements clau per la competitivitat del vehicle elèctric. A més, s’estima que “el seu creixement serà molt accelerat, i que el 2025 ja arribarà a competir en paritat de cost amb el motor tradicional. Principalment, gràcies a la millora tecnològica i a l’abaratiment dels paquets de bateries. El 2030, seria ja la tecnologia dominant”.

Vehicle elèctric de SEAT carregant-se
La millora de la densitat energètica de les bateries és la clau perquè els vehicles elèctrics s’instal·lin defi nitivament al mercat. Fotografia: SEAT

 

La importància de les bateries provoca que l’informe de CCOO situï la seva fabricació com a element clau per al futur de l’automoció a Catalunya. Segons se cita, “tot plegat fa pensar que els països que no disposin de capacitat per produir bateries no podran competir amb la fabricació de vehicles. Catalunya podria perdre el tren de la mobilitat elèctrica si no s’ubiquen al territori pactes o aliances per a la fabricació de bateries”. Aquesta situació podria ser especialment urgent pel fet que, segons alguns analistes, a mitjà termini Xina i Corea podrien subministrar bateries al mercat europeu.

L’economia circular definirà el futur de l’automoció

Un altre dels aspectes que destaca l’estudi per redefinir el futur de l’automoció és la transició de l’economia lineal cap a un model d’economia circular. El model lineal fa referència al sistema majoritari actualment: s’extreuen els recursos, amb els que es produeix un producte. Aquest producte es distribueix per al seu consum, fins que finalment es rebutja com a residu. L’economia circular, en canvi, parteix d’un disseny ecològic del producte, així com en la reutilització o el reciclatge després del seu consum. Adoptar aquest model, segons CCOO, “comporta l’adaptació de les empreses a nous processos, amb inversions, tecnologia, coneixement i formació”. A més, l’adopció de l’economia circular vindrà “a través de la reglamentació i la fiscalitat, així com de les estratègies governamentals“.

Infografia que compara l'economia circular amb l'economia lineal
Gràfic que compara el funcionament de l’economia lineal (a dalt) i l’economia circular (a baix). Imatge: andromines.net

 

A Catalunya, la implementació de l’economia circular a la indústria està prevista al Pacte nacional per la indústria. Pel que fa a l’automoció, l’estratègia principal del projecte seria el canvi del model de negoci. Per tant, el sector se centraria més a oferir serveis de mobilitat que a la producció de vehicles. D’aquesta manera, la finalitat de la producció i manteniment dels vehicles “no serà la venda massiva, sinó oferir el màxim servei amb la menor quantitat de vehicles i amb la menor despesa energètica possible”.

La mobilitat compartida, conseqüència de l’economia circular

L’adopció de l’economia circular en el sector de l’automoció invita, segons l’estudi a “concebre el producte per facilitar el reaprofitament de tots els seus components”. Per tant, un parc automobilístic d’aquestes característiques facilitaria models de negoci bastats a l’ús temporal i rotatori dels vehicles. Aquest concepte, segons el sindicat, “té molt sentit en el vehicle elèctric, perquè molts dels seus components (bateries, pantalles de vídeo, sensors, cablejat i components electrònics) són valuosos i reaprofitables. Al mateix temps, cal tenir present que els vehicles elèctrics són reprogramables o simplement actualitzables en les seves funcions i/o prestacions. Aquest fet els permet un cicle de vida més llarg sense quedar obsolets”.

L’aplicació de les noves tecnologies serà un element clau a la configuració d’aquests models de mobilitat compartida. Des de la innovació i la formació de nous professionals de la mobilitat urbana, l’informe preveu la creació de “solucions de mobilitat de futur, integrant serveis i productes centrats en l’usuari“. A més, considera que aquest nou entorn tecnològic “fomentarà la competitivitat del sector a Catalunya i generarà oportunitats de mercat. També estimularà els canvis de comportament a través d’estratègies de mobilitat intel·ligent, regulacions i reconfiguració de l’espai urbà”.