exportacions catalanes

Les exportacions tornen a ser el gran motor de l’economia catalana. Entre gener i setembre d’aquest any, les empreses van facturar 69.584,2 milions d’euros en els mercats estrangers, un 17,7 % més que l’any passat en el mateix període. Si prenen com a referència els anys abans de la pandèmia, el creixement ha estat d’un 26,1 % respecte a l’any 2019.

Segons les xifres facilitades pel ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, les vendes catalanes a l’estranger representen el 24,3% del conjunt de l’Estat. En aquest sentit, Espanya va augmentar la seva facturació un 24,7 %, arribant als 286.673,4 milions d’euros.

Saldo comercial acumulat fins al setembre negatiu

Tanmateix, si parlem d’importacions, la despesa a Catalunya va ser de 83.994,7 milions d’euros. Això vol dir un creixement d’un 28,6% respecte a l’any passat. Per aquest motiu, el saldo comercial acumulat fins al setembre és negatiu. En total, 14.410,6 milions d’euros per sota. Això representa un increment d’un 131% respecte a 2021. Tot i això, si ho comparem amb l’any 2019, és un 5,1 % menys.

Si parlem només de l’últim mes del qual tenim dades, la pujada al setembre va ser encara més pronunciada. Les exportacions catalanes van pujar un 19,5% més fins a arribar als 8.220,7 milions d’euros.
Catalunya, la comunitat on les exportacions tenen més impacte

En la comparativa, Catalunya és la comunitat autònoma amb l’índex més gran d’exportacions, seguida per la Comunitat de Madrid amb 40.903 milions d’euros. Encara que estan 30.000 euros per sota, el seu creixement sí que és més pronunciat, arribant al 44,8%. Canàries, amb un 107,8% i Balears, amb un 58,6% són les comunitats que més creixen proporcionalment.

Exportacions: L’alimentació, els productes químics i els béns d’equip, líders

Segmentat per sectors, els productes químics tornen a ser els més buscats, seguits pels bens d’equip i l’alimentació. Les vendes de productes químics representen un 30,8% del total, amb 21.421,4 milions d’euros. Els béns d’equip van representar el 15,8% i l’alimentació el 15,1. Així, tots els altres sectors representen un 38,3% del total.

Per demarcacions, les comarques de Barcelona van continuar encapçalant les exportacions fins a arribar als 53,715,2 milions. Això vol dir un 18,5% més. Per zones geogràfiques, la Unió Europea acumula un 62,3% de totes les vendes catalanes. Països com Singapur, Argentina o Bèlgica van créixer fins a un 71,3%, un 56,6% i un 52,1% respectivament.

Finalment, cal destacar que la guerra d’Ucraïna ha fet que les exportacions a Rússia caiguessin un 40,3%. La raó són les sancions internacionals a l’antic país soviètic.