Els bessons digitals tenen aplicacions industrials a un gran nombre de sectors
Els bessons digitals tenen aplicacions industrials a un gran nombre de sectors | IOTWINS

Els bessons digitals, anomenats en anglès digital twins són una de les claus per la implantació de la Indústria 4.0. Es tracta d’eines de processament capacitades per analitzar grans quantitats d’informació. Alhora, repliquen tota aquesta activitat en un entorn virtual per preveure el funcionament de maquinàries i processos industrials. A més, els bessons digitals permeten anticipar respostes a potencials errors i millorar la presa de decisions.

En aquest sentit, la transformació digital és un element clau per optimitzar la productivitat industrial. Dins d’aquest nou escenari, tant la intel·ligència artificial com els digital twins tindran una gran rellevància per tal d’accelerar la transició cap a la Indústria 4.0.

Els tres processos en el funcionament dels bessons digitals

Gràcies als bessons digitals es poden processar milions de dades sobre el comportament d’una maquinària. En conseqüència, es poden proposar diferents opcions de funcionament per obtenir la més eficaç. Per això, implementar correctament els digital twins a la indústria és una tasca necessària i conjunta.

Concretament, els bessons digitals permeten optimitzar el funcionament de les fàbriques mitjançant tres processos:

  1. El monitoratge del funcionament dels diversos procediments industrials que tenen lloc a les instal·lacions.
  2. La interpretació de tota aquesta informació.
  3. L’execució de simulacions dels diferents comportaments que poden donar-se en un entorn industrial.

A partir d’aquests tres procediments, els digital twins poden aportar un gran nombre d’avantatges per a optimitzar funcionament d’unes instal·lacions industrials. Per exemple, anticipar errors a la producció, anticipar la degradació de la maquinària o suggerir models de millora que incrementin la fiabilitat de les línies de producció. A més, són una tecnologia amb aplicacions en un gran nombre de sectors, com ara la medicina o la construcció.

Altres usos dels digital twins

A banda d’això, els bessons digitals es poden utilitzar com a “laboratori virtual”. Això implica testejar models matemàtics prèviament desenvolupats. Processar aquests models amb els digital twins permet estudiar el seu comportament en diversos escenaris.

Addicionalment, els bessons digitals poden dissenyar-se amb la finalitat de mantenir un flux d’informació bidireccional que permeti mantenir la seva activitat en temps real. Així, els digital twins analitzen les dades recollides en temps real sobre el seu propi funcionament. Posteriorment, processen aquesta informació amb un algorisme d’intel·ligència artificial per poder tornar a l’objecte original en forma d’indicacions.