Infografia que mostra el funcionament del projecte de col·laboració amb Climeworks
Infografia que mostra el funcionament del projecte de col·laboració amb Climeworks | Audi

 

L’empresa d’automoció Audi ha signat dos acords de col·laboració enfocats a la sostenibilitat i el medi ambient. En un d’aquests projectes col·laborarà amb l’empresa suïssa Climeworks. L’objectiu d’aquest acord serà la construcció d’una instal·lació destinada a reduir la quantitat de CO2 de l’atmosfera. L’altre acord de col·laboració amb l’start-up sense ànim de lucre Nunam anirà enfocat a evitar el reciclatge prematur de components electrònics.

Amb aquests acords de col·laboració, Audi reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i la descarbonització. De fet, el Grup Volkswagen, propietari d’Audi, ha establert en els últims anys ambiciosos objectius en matèria de medi ambient. Un d’aquests objectius és, cap a l’any 2025, haver reduït un 30% la seva petjada ecològica respecte de l’any 2015. A més, Audi comparteix l’objectiu global del Grup Volkswagen d’assolir la neutralitat de carboni l’any 2050.

Audi col·labora amb Climeworks per reduir la quantitat de CO2 a l’aire

Audi s’ha associat amb l’empresa Climeworks, que està construint a Islàndia les instal·lacions de captura i emmagatzemant de diòxid de carboni més grans del món. Aquest centre funciona de la següent manera: l’aire de l’atmosfera és capturat i, utilitzant filtres especials, se separa el CO2 de la resta de gasos. Després, el CO2 aïllat és escalfat i absorbit per l’aigua d’una planta energètica propera. L’aigua porta el gas contaminant sota terra. Un cop allà, reacciona amb les roques basàltiques mitjançant processos naturals i es mineralitza. Gràcies a aquesta mineralització, el diòxid de carboni se solidifica i es transforma en roques totalment innòcues pel medi ambient que són emmagatzemades sota terra. Després, l’aire lliure de diòxid de carboni torna a l’atmosfera. Aquestes instal·lacions filtraran un total de 4.000 tones mètriques d’aire de l’atmosfera cada any. Mitjançant aquest acord de col·laboració, Audi serà responsable de 1.000 de les 4.000 tones d’aire filtrat.

Hagen Seifert, director de Conceptes de Productes Sostenibles d’Audi, ha valorat molt positivament la col·laboració amb Climeworks. “Des d’una perspectiva científica, l’absorció de diòxid de carboni de l’atmosfera és una mesura molt important”. Gràcies a aquesta iniciativa, Seifert assegura que “reduirem les emissions per assolir els nostres objectius climàtics, contribuint a la descarbonització”.

Nunam, l’start-up que allarga la vida útil de les bateries de portàtils a l’Índia

Amb l’altre projecte, Audi contribuirà a allargar la vida útil de les bateries de portàtils que han estat rebutjades com a brossa. Per fer-ho col·laborarà amb Nunam, una start-up sense ànim de lucre. Nunam opera a l’estat indi de Karnataka, on obté bateries d’ordinadors portàtils descartades com a residus. Després, transforma aquestes bateries en power banks, carregadors portàtils que poden subministrar d’energia dispositius petits, com ara telèfons mòbils.

Allargant la vida útil de les bateries, Nunam aconsegueix reduir l’ús d’energia i matèries primeres per tal de construir noves bateries portàtils. A més, la seva reutilització permet reduir la quantitat de residus que acaben en abocadors o plantes de reciclatge. Així, es minimitza el seu impacte ecològic. D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que, segons Nunam, les bateries de portàtils vells encara tenen una mitjana de dos terços útils de la seva capacitat total.

Rüdiger Recknagel, director de la Fundació Audi pel Medi Ambient, assegura que “la tecnologia és més respectuosa amb el medi ambient quan s’allarga al màxim la seva vida útil”. Per això, Recknagel considera que “si podem reutilitzar-la després d’haver complert la seva fi inicial, estalviarem energia i matèries primeres”. Així, conclou el directiu d’Audi, “reduirem la quantitat de residus electrònics”.