Consorci de Formació Professional d'Automoció

La Formació Professional per a l’Ocupació està dirigida a persones ocupades i desocupades. El seu objectiu és millorar la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones treballadores a través de l’aprenentatge de diferents competències professionals.

Existeixen diferents tipus de formació per a l’ocupació:

  • Formació d’oferta per les administracions per a treballadors ocupats i persones en situació d’atur. A Catalunya, el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) és l’encarregat de gestionar aquesta formació. Podeu consultar l’oferta completa al seu cercador.
  • Certificats de Professionalitat. Són Titulacions oficials de l’àmbit laboral que acrediten les competències professionals de les persones i garanteixen els seus coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. Els Certificats de Professionalitat tenen equivalències amb les titulacions de la Formació Professional Inicial mitjançant les competències de les qualificacions professionals, que són la base del Sistema de Qualificació i Formació Professional. Els Certificats de Professionalitat s’organitzen en famílies professionals i els relacionats amb el sector de l’automoció són els corresponents a les famílies de Transport i Manteniment de Vehicles, Fabricació Mecànica i Electricitat i Electrònica. Més informació aquí.