La Formació Professional inicial té com objectiu oferir qualificacions professionals que garanteixin l’ocupabilitat, especialment de les persones joves, per poder accedir a un lloc de treball determinat. La FP inicial es competència de la administració educativa i està constituïda pels Títols de Grau Mitjà i Superior.

En l’àmbit de la Formació Professional Inicial existeix la modalitat Dual. Els projectes d’FP Dual en el sistema educatiu combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació i es caracteritzen per realitzar-se en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estada de durada variable entre el centre de treball i en el centre educatiu.

Els Títols de Formació Professional Inicial tenen equivalències amb els Certificats de Professionalitat mitjançant les competències de les qualificacions professionals, que són la base del Sistema de Qualificació i Formació Professional; i s’organitzen en famílies professionals.

Els relacionats amb el sector de l’automoció són els corresponents a les famílies de:

Troba el detall dels títols de grau mitja i grau superior que s’ofereixen a Catalunya aquí.