Consorci de Formació Professional d'Automoció

ESPECIALITAT FORMATIVA DE NIVELL 4 AMB LA UPC · BARCELONATECH

El sector de l’automoció i la mobilitat evoluciona ràpidament. Diversos nivells de disrupció estan introduint canvis estructurals al sector, com per exemple, normes d’emissions més estrictes, la descarbonització, la connectivitat i la digitalització. Aquests canvis tenen un impacte en el treball futur dels empleats de tota la cadena de valor i a tots els nivells organitzatius. Una bona mostra n’és l’augment de l’automatització dels processos de fabricació i la digitalització contínua, que condueixen a una reducció dels treballs operatius simples i a una major flexibilització del treball en sí. Els nous llocs de treball requeriran d’una barreja de diferents habilitats i una adaptació permanent de les noves competències. 

Després d’una exhaustiva revisió de l’oferta formativa que hi ha al mercat per detectar oportunitats no cobertes per formar professionals de l’automoció a Catalunya, i tenint en compte les opinions d’experts i expertes en el sector, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech presenta els primers nous cursos per al 2023 al seu Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible de Martorell:

Informació

Inici de les classes: 30/01/2023
Fi de les classes: 28/06/2023
Horari: Dilluns: 17 a 21 h – Dimecres: 17 a 21 h – Dijous: 17 a 21 h
Durada de la formació: 240 hores
Modalitat: Presencial
Lloc de realització:
Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Edifici CFPA): C/ Manuel Gallardo, s.n. 08760 Martorell
Idioma d’impartició:
Espanyol
Preu:
100 % subvencionat

Objectius de l’especialitat

Objectiu general:
Desenvolupar tecnologies per a la connectivitat dels vehicles.

Objectius epsecífics:

 • Identificar les tecnologies relacionades amb el vehicle connectat i les principals funcionalitats actuals i futures.
 • Aplicar els fonaments de les tecnologies de comunicacions i dissenyar sistemes de comunicacions amb xarxes heterogènies a l’entorn de l’automoció.
 • Dissenyar i integrar sistemes electrònics en un automòbil i la seva programació i utilització als diferents entorns de mobilitat associats.
 • Aplicar els estàndards i les tècniques actuals per al disseny i avaluació del programari en automoció.

Relació de mòduls de formació

 • Mòdul 1 – Tecnologies associades al vehicle connectat (30 hores).
 • Mòdul 2 – Tecnologies de Comunicacions (70 hores).
 • Mòdul 3 – Sistemes embeguts (70 hores).
 • Mòdul 4 – Arquitectura i avaluació de programari (70 hores).

A qui va dirigit?

 • Titulats procedents de:
  • Títol de Grau o equivalent de la família professional d’Informàtica, Telecomunicacions, Industrial, Aeronàutica, Microelectrònica, Física o Matemàtiques.
  • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent de la família professional d’Informàtica, Telecomunicacions, Industrial, Aeronàutica, Microelectrònica, Física, o Matemàtiques.
  • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional: Informàtica i Comunicacions, Electricitat i Electrònica.
  • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional: Informàtica i Comunicacions, Electricitat i Electrònica.
 • Professionals amb una provada experiència professional de 3 anys, en els àmbits d’una de les titulacions anteriors.
 • A més de disposar d’alguna de les acreditacions anteriors, es requereixen coneixements de programació d’ordinadors, electrònica i comunicacions.

> Per a més informació sobre el curs, clica aquí.

> Si estàs interessat en aquest curs, envia un correu a ignasi.buyreu@upc.edu.

Informació

Inici de les classes: 06/02/2023
Fi de les classes: 05/07/2023
Horari: Dilluns: 18:30 a 21:30 h – Dimarts: 18:30 a 21:30 h – Dimecres: 18:30 a 21:30 h – Dijous: 18:30 a 21:30 h
Durada de la formació: 240 hores
Modalitat: Presencial
Lloc de realització:
Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Edifici CFPA): C/ Manuel Gallardo, s.n. 08760 Martorell
Idioma d’impartició:
Espanyol
Preu:
100 % subvencionat

Objectius de l’especialitat

Objectiu general:
Gestionar la ciberseguretat en diferents unitats i sistemes de control del vehicle.

Objectius epsecífics:

 • Validar, des de l’anàlisi i l’avaluació, la ciberseguretat al vehicle connectat en un context de mobilitat intel·ligent.
 • Validar, des de l’anàlisi i l’avaluació, les necessitats de ciberseguretat al vehicle connectat.
 • Aplicar els coneixements, les habilitats i els criteris sobre la ciberseguretat a l’anàlisi, l’avaluació i la validació de la ciberseguretat al vehicle connectat.
 • Identificar i aplicar les normatives i els estàndards relatius a la ciberseguretat i la seva homologació al vehicle connectat.

Relació de mòduls de formació

 • Mòdul 1 – Mobilitat intel·ligent / Smart mobility (20 hores).
 • Mòdul 2 – Ciberseguretat (100 hores).
 • Mòdul 3 – Ciberseguretat al vehicle connectat (100 hores).
 • Mòdul 4 – Normatives, estàndards i homologació a la ciberseguretat del vehicle (20 hores).

A qui va dirigit?

 • Titulats procedents de:
  • Títol de Grau o equivalent.
  • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.
  • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional: Informàtica i Comunicacions.
  • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional: Informàtica i Comunicacions. 
 • Professionals amb una provada experiència professional de 3 anys, en els àmbits d’una de les titulacions anteriors.
 • A més de disposar d’alguna de les acreditacions anteriors, es requereixen coneixements de programació d’ordinadors, sistemes operatius, virtualització i bases de dades.

> Si vols més informació sobre el curs, clica aquí.

> Si estàs interessat en aquest curs, envia un correu a ignasi.buyreu@upc.edu.

Informació

Inici de les classes: 06/02/2023
Fi de les classes: 19/06/2023
Horari: Dilluns: 17 a 20 h – Dimecres: 17 a 20 h – Dijous: 17 a 20 h
Durada de la formació: 200 hores
Modalitat: Presencial
Lloc de realització:
Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Edifici CFPA): C/ Manuel Gallardo, s.n. 08760 Martorell
Idioma d’impartició:
Espanyol
Preu:
100 % subvencionat

Objectius de l’especialitat

Objectiu general:
Planificar i desenvolupar projectes de robòtica i automatització industrials a l’àmbit de l’automoció.

Objectius epsecífics:

 • Dissenyar i desenvolupar sistemes robotitzats complexos a l’àmbit de la indústria de l’automoció, amb robots tradicionals i robots emergents, enfocant aquestes aplicacions a l’àmbit de la indústria de l’automoció.
 • Aplicar metodologies i tecnologies de visió artificial i visió per computador a casos pràctics, especialment en sectors de producció automatitzada, inspecció i mesura “in-line”, així com el de l’automoció a tots els seus nivells.
 • Dissenyar i desenvolupar tecnologies i aplicacions d’automatització industrial, en la relació entre el controlador lògic programable com a gestor principal amb màquines, robots, processos i sistemes, enfocant aquestes aplicacions a l’àmbit de la indústria de l’automoció.
 • Aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en els mòduls previs per a la confecció de projectes acadèmics innovadors relacionats amb la millora de l’eficiència de sistemes productius en automoció.

Relació de mòduls de formació

 • Mòdul 1 – Robòtica per a l’automoció (50 hores).
 • Mòdul 2 – Tecnologies de visió artificial (50 hores).
 • Mòdul 3 – Aplicacions per a l’automatització industrial (50 hores).
 • Mòdul 4 – Desenvolupament de projectes (50 hores).

A qui va dirigit?

 • Titulats procedents de:
  • o Títol de Grau Universitari o equivalents a: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria en Electricitat, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Informàtica Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria de l’Automoció.
  • Títol de Postgrau (Màster Universitari) o equivalent.
  • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment.
  • Certificat de professionalitat de nivell 3 de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i/o Instal·lació i Manteniment:
   • FMEE Disseny de productes de fabricació mecànica.
   • FMEM Gestió de la producció en fabricació mecànica IMAQ Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció.
   • ELEM Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització industrial. Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial
 • Professionals amb una provada experiència professional de 3 anys a la temàtica impartida, sobretot en tecnologies i processos industrials de fabricació.
 • A més de disposar d’alguna de les acreditacions anteriors, per accedir a aquest programa de formació és recomanable tenir uns coneixements informàtics i habilitats prèvies com:
  • Domini d’eines d’ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa.
  • Coneixements bàsics de programació i de bases de dades relacionals.

> Si vols més informació sobre el curs, clica aquí.

> Si estàs interessat en aquest curs, envia un correu a ignasi.buyreu@upc.edu.

Aquests cursos són 100% subvencionats, sense cap cost per a els empreses i participants, i amb les places limitades.

Ja s’ha obert el període d’inscripció. No perdis l’oportunitat de formar-te en les noves tecnologies del sector de l’automoció i la mobilitat.

> Si estàs interessat en algun d’aquests cursos, envia un correu a ignasi.buyreu@upc.edu.