Aranzazu Mur, directora d’Economia i Logística de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC), ha valorat els possibles efectes del Brexit per al sector de l’automoció a una columna publicada a AutoRevista. Segons Mur, el Brexit pot ser beneficiós “si s’arriba a acords per no imposar aranzels, reduir friccions a la frontera i evitar divergències reguladores”.

Aranzazu Mur valora les conseqUències del Brexit pel sector de l'automoció
Aranzazu Mur, directora d’Economia i Logística d’ANFAC. Imatge: AutoRevista

 

El Brexit és, amb la reducció de les emissions i el sorgiment de nous mercats, un dels principals reptes del sector de l’automoció. No obstant això, el sector sembla preparat fer tal de fer front a aquest període d’incertesa. Durant 2019, la producció de vehicles a l’Estat va créixer un  0,1% amb 2,82 milions d’unitats produïdes. Un 80% d’aquestes unitats varen ser exportades, essent França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit els principals destinataris de les exportacions espanyoles d’automoció.

El Regne Unit va rebre el 13,6% de les exportacions l’any 2019. En total, uns 314.000 automòbils varen ser exportats al país britànic, xifra que va superar per sobre de l’1% les exportacions registrades l’any anterior. Des del referèndum sobre el Brexit l’any 2016, el percentatge d’exportacions del Regne Unit va caure del 14,5% al 12,5% l’any 2018. El creixement enregistrat durant l’any anterior, doncs, pot ser un símptoma de millora de les relacions comercials amb el Regne Unit. No obstant això, l’oficialització del Brexit i les seves conseqüències planteja nous reptes per l’automoció.

La clau per la recuperació, un Brexit sense aranzels ni friccions a la frontera

Segons la directora d’Economia i Logística de l’ANFAC, “un Brexit sense acords suposaria un cost molt elevat pel sector. Espanya podria perdre fins a 700 milions d’euros anuals per l’augment dels aranzels i les despeses administratives a les duanes”. Aranzazu Mur ha afegit que les possibles dificultats per l’exportació derivades del Brexit podrien afectar la competitivitat del sector.

Per tant, des de l’ANFAC es destaquen que “les bones relacions comercials dels darrers anys entre ambdós països fan vital un Brexit sense imposició d’aranzels i amb la menor fricció possible a la frontera”. A més, Mur demana evitar “qualsevol divergència reguladora que suposi obstacles al comerç entre els dos territoris”.

A la seva columna a AutoRevista, Aranzazu Mur s’ha mostrat “especialment preocupada per les possibles friccions a la frontera”, ja que el sector de l’automoció compta amb uns nivells molt baixos d’estoc “a l’haver creat una cadena integrada amb els fabricants de components”. Per tant, afirma la directiva d’ANFAC, “qualsevol situació diferent del fluxe actual d’entrada i sortida de components suposarà un augment dels costos pels fabricants espanyols”. En total, l’increment dels controls fronterers podria suposar un sobrecost de 57.400 euros per minut, segons estima l’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils.