Consorci de Formació Professional d'Automoció

El secretari Albert Castellanos, i el director Lluís Juncà en la reunió de treball
El secretari Albert Castellanos, i el director Lluís Juncà en la reunió de treball

Els ajuts Startup Capital d’ACCIÓ augmentaran la seva dotació fins als 100.000 euros per projecte en la convocatòria de 2022. Aquest finançament va orientat a impulsar el creixement d’startups tecnològiques i deep tech en les seves fases inicials. En total, els Startup Capital 2022 tindran un pressupost de dos milions d’euros. Aquesta xifra suposa un increment del 33% respecte de la primera convocatòria, que va ser l’any 2017 i atorgava 75.000 euros per projecte.

El secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball, Albert Castellanos i Maduell, va anunciar la nova dotació en una reunió celebrada el dilluns passat. En aquest acte, Castellanos va torbar-se amb representants d’algunes de les startups que s’han beneficiat d’aquest finançament en anys anteriors. També va ser present a la reunió Lluís Juncà i Pujol, director general d’Innovació i Emprenedoria. Durant la trobada, les companyies emergents van compartir les seves experiències, propostes de millora i fites assolides gràcies als Startup Capital. Aquestes empreses varen ser: Neos New Born Solutions, Roka Furadada, Human IT Care, Qbeast Analytics, IZI Record, Gate2Brain, Frontwave Imagin, Keybotic, A Thousand Colibris, Happy Innova, Integra Therapeutics, Trialing i Predictheon Medical.

Els ajuts Startup Capital 2022 estaran disponibles per a empreses emergents amb menys de divuit mesos de vida. A més, aquestes empreses hauran d’haver estat fundades per emprenedors que controlin la majoria del seu capital. D’altra banda, per poder optar-hi, els empresaris i empresàries no poden haver rebut un finançament previ superior als 250.000 euros. Dels 100.000 euros dels quals consten els Startup Capital, 99.000 s’han d’utilitzar per cobrir despeses de personal, de sol·licitud o manteniment de patents, de material o equipament o a contractació de serveis, entre d’altres. Els 1.000 euros restant s’han de destinar a l’obtenció d’assessorament per part d’un mentor acreditat per ACCIÓ. Tots els detalls sobre el funcionament dels ajuts es poden consultar al lloc web d’ACCIÓ.

«L’augment fins a 100.000 euros per projecte donarà encara més tranquil·litat i confiança a les startups»

Albert Castellanos i Maduell, secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball

Durant la seva intervenció, Albert Castellanos va destacar que «és fonamental que des de l’àmbit públic cobrim aquells espais on no arriba el privat i garantir que les startups amb més potencial tecnològic no es perden pel camí en la fase inicial, que és la més crítica». En aquest sentit, afirma que «l’augment fins a 100.000 euros per projecte donarà encara més tranquil·litat i confiança a les startups per concentrar els seus esforços a arribar al mercat».

Durant les quatre primeres convocatòries, els Startup Capital han contribuït a la creació de 500 llocs de treball. Addicionalment, han permès la captació de 73 milions d’euros en inversió: 33,5 milions en finançament privat; i 39,5 milions provinents d’organismes públics, sobretot europeus. Gràcies a aquesta iniciativa, 86 startups tecnològiques han pogut impulsar el seu creixement. En la convocatòria anterior, es van atorgar 75.000 euros per projecte, amb un pressupost total d’1,9 milions d’euros.