Consorci de Formació Professional d'Automoció

Antoni Cañete, Secretari general de PIMEC, ha reflectit la seva opinió sobre els problemes de l’FP a un article per VIA Empresa. Segons Cañete, “l’FP pot ajustar el desequilibri actual entre la demanda de perfils que requereixen les empreses i l’oferta que del mercat laboral català”. El secretari general de PIMEC considera “incongruent” que es registressin 388.124 aturats a finals de 2019 quan els empresaris necessiten treballadors però no els troben.

Antoni Cañete, secretari general de PIMEC
Antoni Cañete, secretari general de PIMEC. Imatge: PIMEC

 

Durant el 1r Congrés de l’FP, Joao Santos, representant de la CE, va afirmar que “és extremadament difícil fer coincidir les necessitats de les empreses i les habilitats dels treballadors en un món tan canviant”. Cañete relaciona les paraules de Joao Santos amb els resultats obtinguts per l’Estat espanyol a l’European Skills Index del CEDEFOP, Centre Europeu de Desenvolupament de l’FP. Segons aquest índex, Espanya es troba a la cua quant a l’adequació de les competències professionals adquirides amb les necessitats del mercat de treball. Segons Cañete, doncs, “la bretxa de talent entre l’oferta i la demanda constitueix una xacra sense resoldre. En conseqüència, les empreses es veuen limitades, tant per afrontar les reposicions per jubilació, com per atendre als reptes i demandes actuals i de futur”.

Cañete: “solucionar els problemes de l’FP i reivindicar-la és un tema de país”

Al seu article a VIA Empresa, Cañete incideix sobre els problemes per l’FP que suposa aquest fet “a la majoria d’activitats professionals tècniques”. Aquest problema és causat pel desequilibri entre l’oferta formativa d’FP i la seva demanda d’ocupació. Segons el representant de PIMEC, “prop del 36% de les ocupacions existents a Catalunya corresponen a llocs de nivell de qualificació mitjà. En canvi, els nivells formatius de tipus mitjà que ofereix el sistema educatiu suposen un 22% del total”. Per tant, afirma Cañete”, hi ha una distància de 14 punts entre el que necessita el mercat de treball i el que ofereix el sistema educatiu”.

Antoni Cañete també es mostra preocupat per les previsions de la Unió Europea sobre el mercat laboral de perfils tècnics digitals. Segons la UE, aquest 2020 entre 500.000 i 750.000 de llocs de treball de l’àmbit tecnològic i digital es quedaran sense cobrir. Per Cañete, aquest fet “afecta el sistema de formació professional en totes les seves modalitats, impacta sobre el nostre teixit empresarial i obliga a crear un sistema que situï les necessitats de les empreses en l’origen i destí de les polítiques de formació”.

Cañete tanca el seu article afirmant que “cal situar l’FP com a element estratègic de competitivitat i de canvi. És un tema de país i s’ha de reivindicar el seu paper a la societat i a l’economia”. A més, assegura que des de PIMEC “venint demanant la funcionalitat de l’empresa com a entitat formativa”. Finalment, Cañete demana cridar “al sentit comú i a la bona disposició de tots els agents implicats al marge de qualsevol posicionament partidista o de col·lectiu”.