El Consorci de Formació Professional d’Automoció (CFPA) i l’empresa ABE Logística (ABE·L) han establert un conveni de col·laboració per explorar nous perfils professionals. Gràcies a aquest acord, el CFPA explorarà els perfils professionals relacionats amb la cadena de logística d’automoció. A més, el Consorci buscarà els gaps i problemàtiques de l’actual model formatiu, especialment aquells que dificulten la implantació de la tecnologia de la Indústria 4.0.

Mitjançant aquest conveni, el Consorci de Formació Professional d’Automoció es compromet a identificar les competències clau dels professionals de la logística. Específicament, per als perfils vinculats al subsector de la logística d’automoció. A més, analitzarà l’evolució d’aquests professionals i l’impacte de la Indústria 4.0 sobre els requeriments competencials en el seu lloc de treball. Aquest acord també establirà un mapa competencial que serveixi de pauta pels nous programes formatius en l’àmbit de la formació professional relacionats amb la logística en l’automoció. Per tal de poder portar a terme totes aquestes accions, el CFPA es beneficiarà de l’extensa informació i experiència d’ABE·L a l’àmbit de la logística. Un cop finalitzades aquestes accions, es redactarà un estudi que serveixi de guia per explorar els nous perfils professionals de la logística d’automoció necessaris per avançar cap a la Indústria 4.0.

ABE·L establirà les bases per impulsar la formació a l’àmbit logístic

Per la seva banda, ABE·L es compromet a facilitar al Consorci informació sobre els perfils professionals actuals de l’àmbit logístic. Així, l’empresa de logística farà la funció de contrastar els resultats recollits a l’estudi elaborat pel CFPA. A més, facilitarà la participació d’altres empreses en la fase qualitativa d’aquest estudi. Amb els resultats obtinguts, ABE·L establirà les bases per impulsar la formació professional a l’àmbit de la logística.

Addicionalment, ABE·L portarà a terme diverses accions amb l’objectiu de promoure, normalitzar i homologar la formació a l’àmbit de la logística. Part d’aquestes accions aniran enfocades a organitzar sessions periòdiques per divulgar i fomentar bones pràctiques al sector logístic. També portarà a terme activitats de comunicació, articles i continguts de divulgació sobre els valors i l’ètica professional. D’altra banda, ABE·L col·laborarà activament amb altres institucions, empreses i organismes per fomentar el desenvolupament de la logística. A més, es buscarà atreure la inversió en el sector, generar oferta laboral i incentivar la joventut a cursar estudis universitaris i de formació professional relacionats amb aquesta indústria.