Consorci de Formació Professional d'Automoció

Aquest creixement del 17,2% de les exportacions marca la xifra més alta de la sèrie històrica
Aquest creixement del 17,2% de les exportacions marca la xifra més alta de la sèrie històrica

Les exportacions catalanes han crescut un 17,2% en termes interanuals el primer semestre del 2022 i han assolit els 46.500 milions d’euros. Es tracta de la xifra més alta de la sèrie històrica en una primera meitat de l’any, segons càlculs d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball- segons dades d’ICEX-Estacom.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha valorat positivament aquests resultats, sobretot tenint en compte «la complexitat de la situació econòmica internacional». En la seva opinió, les dades posen de manifest que «l’empresa catalana és competitiva i està ben posicionada al món». D’altra banda, ha afegit que «l’activitat exterior del teixit productiu català és un tret estructural de la nostra economia i un dels grans actius que tenim com a país».

«L’activitat exterior del teixit productiu català és un tret estructural de la nostra economia i un dels grans actius que tenim com a país»

Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Així, en el període gener-juny les vendes de les empreses catalanes a l’exterior han liderat les exportacions de tot l’Estat espanyol. En total, van representar el  24,4% de les transaccions. Sectorialment, destaca el creixement en termes interanuals de les exportacions de productes químics (+30% i), alimentació i begudes (+14,4%) i béns d’equip (8,9%).

D’altra banda, convé destacar que aquest creixement ha estat present a les quatre províncies catalanes. Així, durant el primer semestre, les exportacions han crescut en termes interanuals a Lleida (+23,6%), Barcelona (+17,3%), Tarragona (+16,5%) i Girona (+15%). Pel que fa al juny, les vendes de les empreses catalanes a l’estranger han assolit els 8.400 milions d’euros, un 18,4% més que el mateix mes de l’any passat. És la xifra més elevada de tota la sèrie històrica en un mes de juny.